loader image

Licitații spații închiriate

Hotărâre de adjudecare privind rezultatul licitației din data de 04.10.2023. (11.10.2023)


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 04.10.2023 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil. (05.09.2023)

 1. Spațiu în suprafață totală de 27 m.p. amplasat în Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Imobil C, parter.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 21.09.2023 ora 09:00.


Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile, care a avut loc în data de 14.06.2023, etapa I. (19.06.2023)


Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile, care a avut loc în data de 15.06.2023, etapa a II-a. (19.06.2023)


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a două repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață totală de 552,79 m.p. (format din Sala 1,2,3,4,5,6 – 320,60 m.p; Grupuri sanitare – 17,32 m.p; Hol – 214,87 m.p.) amplasat în Iași, Bd. Chimiei, nr. 1A, Facultatea de Mecanică, Etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 30.06.2023 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil, etapa II :

 1. Teren în suprafață de 100 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, curtea interioară.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 15.06.2023 ora 10:30.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a două repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 1 m.p. amplasat în Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Imobil C, hol.
 2. Spațiu în suprafață de 1 m.p. amplasat în Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Imobil C, hol.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere / transmitere oferte  –  Data limită 14.06.2023 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Teren în suprafață de 100 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Iginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, curtea interioară.
 2. Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Iginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere / transmitere oferte  –  Data limită 25.05.2023 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Teren în suprafață de 100 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Iginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, curtea interioară.
 2. Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Iginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 25.05.2023 ora 09:00.


Rezultatul aplicării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile care a avut loc în data de 17.02.2023.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Telefon: 0232/702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 1 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 23, Facultatea de Iginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Imobil ETH, parter (hol).

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 17.02.2023 ora 09:00.


Hotărâre de adjudecare a unui reper la licitația din data de 15.09.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 165 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 69A, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Imobil Tex 6, parter (Stația pilot Tăbăcărie).

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 26.09.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii a două repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 182,97 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, parter.
 2. Spațiu în suprafață de 28,25 m.p. amplasat în Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Imobil C, parter.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 15.09.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a trei repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 182,97 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, parter.
 2. Spațiu în suprafață de 28,25 m.p. amplasat în Iași, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Imobil C, parter.
 3. Spațiu în suprafață de 9 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere / transmitere oferte  –  Data limită 15.07.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a două repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 483 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Imobil Tex 4, parter (Stația pilot Filatura de lână cardată, Stația pilot materiale nețesute, parțial).
 2. Spațiu în suprafață de 13,50 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Catedra S.P.D (Imobil Hală MUS), etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 27.06.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 36 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Catedra S.P.D, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 18.04.2022 ora 09:00.


Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 18.04.2022, etapa a II-a.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii a unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 36 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Catedra S.P.D, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 18.04.2022 ora 09:00


Hotărârea de Adjudecare privind rezultatul licitației din data de 30.03.2022.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii a două repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 36 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Catedra S.P.D, etaj 1.
 2. Spațiu în suprafață de 22 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, Facultatea de Mecanică, Corp MEC II, etaj 3.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 30.03.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109 anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa I, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:

 1. Spațiu în suprafață de 51,70 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Imobil Hală Chimie, etaj 1.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere / transmitere oferte – Data limită 09.02.2022 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-702109, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:

 1. Teren în suprafaţă de 200 m.p. amplasat în Iași, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71A, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 20.10.2021 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 29,62 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil C, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Bd. Lascăr Catargi, nr. 38, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 15.02.2021 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii unui reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 29,62 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil C, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Bd. Lascăr Catargi, nr. 38, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 155 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil TEX 6, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 69, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 13.11.2020 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 155 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil TEX 6, Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 69, Iași.
 2. Spațiu în suprafață de 36 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil Hală MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Iași.
 3. Spațiu în suprafață de 13,50 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil Hală MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere / transmitere oferte  –  Data limită 26.10.2020 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:
1. Spaţiu în suprafaţă de 25 m.p. amplasat pe terasă Castel de Apă, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 63, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte – Data limită 08.10.2020 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:
1. Spaţiu în suprafaţă de 20 m.p. amplasat pe terasă Castel de Apă, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 63, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte – Data limită 07.10.2020 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:
1. Spaţiu în suprafaţă de 25 m.p. amplasat pe terasă Castel de Apă, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 63, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte – Data limită 17.09.2020 ora 09:00.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:
1. Spaţiu în suprafaţă de 20 m.p. amplasat pe terasă Castel de Apă, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 63, Iași.
Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).
Depunere/ transmitere oferte – Data limită 16.09.2020 ora 09:00.

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitaţie publică cu strigare pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile care a avut loc în data de 09.07.2020. 


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67 Tel:0232-278683 anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 42 m.p. amplasat la parter, Imobil C, Str. Lascăr Catargi, nr. 38, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 09.07.2020 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 490 m.p. amplasat la parterul Imobilului Tex 6 (tronson vest), Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 69, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte – Data limită 26.03.2020 ora 09:00.

În conformitate cu Procesul Verbal nr. 794/15.01.2020, încheiat în cadrul ședinței comisiei de licitație privind spațiile temporar disponibile aflate în proprietatea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, constituită prin Decizia Rectorului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași nr. 3136/13.12.2019, comisia hotărăște adjudecarea următoarelor repere: spațiu amplasat la etajul 3, Facultatea de Mecanică, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, Iași.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 22 m.p. amplasat la etajul 3, Facultatea de Mecanică, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 15.01.2020 ora 09:00


În conformitate cu Procesul Verbal nr. 29675/13.12.2019, încheiat în cadrul şedinţei comisiei de licitaţie privind spaţiile temporar disponibile aflate în proprietatea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, constituită prin Decizia Rectorului Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi nr. 2868/19.11.2019, comisia hotărăşte adjudecarea următoarelor repere: Etajul 1, Imobil Hală MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Iași.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 22 m.p. amplasat la etajul 3, Facultatea de Mecanică, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte – Data limită 13.12.2019 ora 10:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 36 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil Hala MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 13.12.2019 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă totală de 1875 m.p. și teren în suprafață de 100 m.p amplasat în Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași, distribuit astfel:
 2. Spaţiu în suprafaţă de 735 m.p. amplasat la parterul Imobilului Tex 4;
 3. Spaţiu în suprafaţă de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al Imobilului Tex 4;
 4. Spaţiu în suprafaţă de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al Imobilului Tex 4;
 5. Teren în suprafaţă de 100 m.p. amplasat în latura de vest al Imobilului Tex 4;
 6. Spaţiu în suprafaţă de 36 m.p. amplasat la etajul 1, Imobil Hala MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 47, Iași.
 7. Spaţiu în suprafaţă de 17 m.p. amplasat la parterul Facultății de Mecanică (hol), Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, Iași.
 8. Spaţiu în suprafaţă de 8 m.p. amplasat laparterul corpului A, Imobil AC, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 27, Iași.
 9. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1, hol, Imobil ETH, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Bd.Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 23, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 15.11.2019 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 26 m.p. amplasat laparter, Imobil MUS vechi, Facultatea de Construcții de mașini și Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 45, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte – Data limită 02.10.2019 ora 09:00.


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următorului reper temporar disponibil:

 • Spaţiu în suprafaţă de 26 m.p. amplasat laparter, Imobil MUS vechi, Facultatea de Construcții de mașini și Management Industrial, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 45, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 26.07.2019 ora 10.00.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 51,70 m.p. amplasat laetaj 1, Imobil Hală Chimie, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Iași;
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parter (hol), Imobil A, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 3, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună). Depunere/ transmitere oferte  –  Data limită 26.07.2019 ora 11:00.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă totală de 1875 m.p. și teren în suprafață de 100 m.p format din:
 • Spaţiu în suprafaţă de 735 m.p. amplasat laparterul Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași
 • Spaţiu în suprafaţă de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași
 • Spaţiu în suprafaţă de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași
 • Teren în suprafaţă de 100 m.p. amplasat în latura de vest al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 51,70 m.p. amplasat la etaj 1, Imobil Hală Chimie, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 71, Iași;
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parter (hol), Imobil A, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 3, Iași.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T1-T2, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Aleea Prof. Gheorghe Alexa nr. 1;
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T10, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu nr. 3;
 3. Spațiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T12, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 7;
 4. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T14, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 11;
 5. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1 al căminului T19, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 1 A;
 6. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T17, hol, Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”, situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 111.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (euro/mp/lună).

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă totală de 1875 m.p. și teren în suprafață de 100 m.p format din:
 2. Spaţiu în suprafaţă de 735 m.p. amplasat laparterul Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
 3. Spaţiu în suprafaţă de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
 4. Spaţiu în suprafaţă de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
 5. Teren în suprafaţă de 100 m.p. amplasat în latura de vest al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași.

             Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc pe 25.02.2019.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă totală de 1875 m.p. și teren în suprafață de 100 m.p format din:
  • Spaţiu în suprafaţă de 735 m.p. amplasat la parterul Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
  • Spaţiu în suprafaţă de 620 m.p. amplasat la etajul 1 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
  • Spaţiu în suprafaţă de 520 m.p. amplasat la etajul 2 al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași;
  • Teren în suprafaţă de 100 m.p. amplasat în latura de vest al Imobilului Tex 4, Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 35, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parterul căminului T11 (hol), situat pe Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu nr. 5, Iași;
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1 al căminului T17 (hol), situat pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Iași;
 3. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 4 al căminului T17 (hol), situat pe pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 111, Iași;
 4. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la etajul 1 al căminului T18 (hol), situat pe pe Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 109, Iași;
 5. Spaţiu în suprafaţă de 1 m.p. amplasat la parter Imobil A, Facultatea de Arhitectură ”G.M. Cantacuzino”, situat pe pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 3, Iași.

Criteriul de atribuire: valoarea cea mai mare oferită pentru tariful unitar la închiriere (Euro/mp/lună).

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de26.11.2018 (etapa II). (27.11.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță licitație deschisă cu strigare, etapa II, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 657 mp amplasat la parterul clădirii Hala Chimie (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;
 2. Spațiu în suprafață de 51,70 mp amplasat la etajul I al clădirii Hala Chimie (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;
 3. Spațiu în suprafață de 1 mp amplasat la etajul I al clădirii Imobil CH (Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului «Christofor Simionescu»), Decanat, situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 71, Iași;

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de30.10.2018. (01.11.2018)

Documentația de atribuire pentru închirierea unor spații / terenuri temporar disponibile prin aplicarea procedurii de licitație deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere. (15.10.2018)

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 28.09.2018.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T1-T2, situat pe Aleea Prof. Gheorghe Alexa nr. 1, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T10, situat pe Aleea Prof. Dimitrie Atanasiu nr. 3, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”
 3. Teren în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T12, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 7, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”
 4. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T14, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 11, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”
 5. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la etajul 1 al căminului T19, situat pe Aleea Prof. Vasile Petrescu nr. 1 A, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”
 6. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat la parterul căminului T17, situat pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 111, din Campusul studențesc „Tudor Vladimirescu”.
 7. Spațiu în suprafață de 36 mp amplasat la etajul 1 al imobilului Hală MUS (Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial), situat pe Bd. Prof. Dimitrie Mangeron nr.47.

Hotărâre privind rezultatul aplicării procedurii de licitație publică cu strigare pentru închirierea unor spații temporar disponibile care a avut loc în data de 03.04.2018

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în str. prof. dr. docent Dimitrie Mangeron nr. 67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. spaţiu în suprafaţă de 46 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.6, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 2. spaţiu în suprafaţă de 25 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.6, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 3. spaţiu în suprafaţă de 27 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.4, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 4. spaţiu în suprafaţă de 13,5 mp amplasat în hala MUS, et.1, din Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași cu sediul în str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron  nr.67, tel:0232-278683, anunță licitație deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. spațiu în suprafață de 46 mp amplasat în imobilul CH P+7, et.6, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 2. spațiu in suprafată de 25 mp amplasat în imobilul CH – P+7, et.6, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 3. spațiu în suprafață de 27 mp amplasat în imobilul CH P+7, et.4, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 4. teren în suprafață de 2 mp amplasat în curtea interioară a imobilul CH, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 5. spațiu în suprafață de 13,5 mp amplasat în hala MUS, et. I , din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47
 6. spațiu în suprafață de 1 mp amplasat în imobilul EN – parter hol, din lași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.21
 7. spatiu în suprafață de 1 mp amplasat în imobilul TEX6 – corp est, parter hol, din Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în strada prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, tel:0232-278683, anunță licitație deschisă cu strigare în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spațiu în suprafață de 30 mp, amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47, Imobil MUS Corp B, parter;
 2. Spațiu în suprafață de 49,5 mp (36 + 13,5 mp), amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil Hala MUS, et.1;
 3. Spațiu în suprafață de 72 mp, amplasat în Iași, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr. 37, Imobil TEX5, parter.

Documentația de atribuire pentru închirierea unor spații temporar disponibile prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă cu strigare pentru atribuirea unui contract de închiriere.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 30 mp, amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.47, Imobil MUS Corp B, parter.
 2. Spaţiu în suprafaţă de 49,5 mp (36 + 13,5 mp), amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil Hala MUS, et.1.
 3. Spaţiu în suprafaţă de 72 mp, amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.37, Imobil  TEX5, parter.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Teren în suprafaţă de 40 mp,  amplasat în Iaşi, Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” – terasa căminului T5
 2.  53 spaţii (0,7 mp/spaţiu) amplasate în Campusul studenţesc „T.Vladimirescu” – hol cămine, sala de sport şi cantina studenţească  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Teren în suprafaţă de 40 mp,  amplasat în Iaşi, Campus studențesc „Tudor Vladimirescu” – terasa căminului T5
 2.  53 spaţii (0,7 mp/spaţiu) amplasate în Campusul studenţesc „T.Vladimirescu” – hol cămine, sala de sport şi cantina studenţească  

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.29, imobil TEX1, parter
 2. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.39, imobil TCM Corp A, et.1
 3. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.3, imobil  A, parter
 4. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi,  Bd.Carol I nr.11A, Corp A, et.1
 5. Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, Aleea Prof.Vasile Petrescu nr.3, din Campusul studenţesc „T.Vladimirescu”, cămine T3-T4, parter
 6.  Spaţiu în suprafaţă de 1 mp amplasat în Iaşi, Aleea Prof.Gheorghe Alexa nr.7, din Campusul studenţesc „T.Vladimirescu”, cămine T7-T8, parter

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spatiu – 210 mp, Imobil TEX6, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A
 2. Spatiu – 515 mp, Imobil TEX6, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A
 3. Spatiu – 46 mp, Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 4. Spatiu – 17 mp Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 5. Spatiu – 25 mp Imobil CH et.6, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73
 6. Spatiu – 25 mp Terasa imobilului CH, Iaşi, str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.73

Hotărâre de adjudecare pentru licitația din 10.03.2017

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi cu sediul în Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.67, Tel:0232-278683, anunţă licitaţie deschisă cu strigare, în vederea închirierii următoarelor repere temporar disponibile:

 1. Spaţiu – 210 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A
 2. Spaţiu – 515 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A
 3. Spaţiu – 54 mp, Iaşi, Str.prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.69A
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.