loader image

Consiliul de Administrație

RECTOR,
Prof. univ. dr. ingDan CAȘCAVAL

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN
Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN
Prorector cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Marcel ISTRATE
Prorector managementul resurselor

Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU
Prorector relații internaționale

Conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman
Prorector informatizare și comunicații digitale

Conf. univ. dr. ing. Lidia GAIGINSCHI
Prorector relația cu studenții

Prof. univ. dr. ing. Alina Minea,
Director C.S.U.D.

Prof. univ. dr. ing. fiz. Vasile Ion MANTA,
Decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUŢAN,
Decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Prof. univ. dr. ing. Dorina-Nicolina ISOPESCU,
Decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii

Conf. univ. dr. arh. Tania-Mariana HAPURNE,
Decanul Facultăţii de Arhitectura „G. M. Cantacuzino”

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAȘ,
Decanul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Prof. univ. dr. ing. Daniela TĂRNICERIU,
Decanul Facultăţii de Electronică,Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

Prof. univ. dr. ing. Marinel TEMNEANU,
Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Conf. univ. dr. ing. Nicolae MARCOIE,
Decanul Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Conf. univ. dr. ing. Gelu IANUȘ,
Decanul Facultăţii de Mecanică

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe Bădărău,
Decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Conf. univ. dr. ing. Savin Dorin Ionesi,
Decanul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Conf. univ. dr. Gabriel ASANDULUI
Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Dr. ing. Sorin Avram IACOBAN,
Director General Administrativ

Student Ioan Ursache, Facultatea de Construcții și Instalații,
Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație

Invitați permanenți

Președintele Senatului,
Prof. univ. dr. ing. Iulian Aurelian CIOCOIU

Oficiul juridic,
Jurist Mirela Maria TROIA
Jurist Mihaela DOSOFTEI

Lider sindicat TUIASI,
Șef lucrări dr. ing. Iulian Agape

Consilier pentru imaginea universitară,
Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel Condurache

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.