loader image

Consiliul de Administrație

Rector – Prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval

Prorector – Prof. univ. dr. ing. Marinel Costel TEMNEANU,
Prorectoratul Didactic

Prorector – Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen  LOGHIN,
Prorectoratul Managementul Resurselor Și Dezvoltare Instituțională

Prorector – Conf. univ. dr. ing. Ionuț Ovidiu TOMA,
Prorectoratul Cercetare Științifică

Prorector – Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU,
Prorectoratul Relații Internaționale

Prorector – Conf. univ. dr. ing. Simona CARAIMAN,
Prorectoratul Informatizare și Comunicații Digitale

Prorector – Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN,
Prorectoratul Asigurarea Calității și Imagine Universitară

Prorector – Conf. univ. dr. ing. Ciprian Romeo COMȘA,
Prorectoratul Inovare, Antreprenoriat și Parteneriat cu Mediul de Afaceri

Prorector – Conf. univ. dr. ing. Bogdan ISTRATE,
Prorectoratul Relația cu Studenții

Director – Prof. univ. dr. ing. Alexandru SĂLCEANU,
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (C.S.U.D.)

Prof. univ. dr. ing. Adrian BURLACU,
Decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUȚAN,
Decanul Facultăţii de Inginerie chimică şi Protecţia mediului „Cristofor Simionescu”

Prof. univ. dr. ing. Andrei BURLACU,
Decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii

Conf. univ. dr. ing. Florin NEGOESCU,
Decanul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management industrial

Conf. univ. dr. arh. Tudor GRĂDINARU,
Decanul Facultăţii de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Prof. univ. dr. ing. Daniela TĂRNICERIU,
Decanul Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Dorin LUCACHE,
Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Conf. univ. dr. ing. Nicolae MARCOIE,
Decanul Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria mediului

Conf. univ. dr. ing. Gelu IANUȘ,
Decanul Facultăţii de Mecanică

Conf. univ. dr. ing. Gheorghe BĂDĂRĂU,
Decanul Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Conf. univ. dr. ing. Savin – Dorin IONESI,
Decanul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor

Conf. univ. dr. Gabriel ASANDULUI,
Director Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic

Dr. ing. Sorin Avram IACOBAN,
Director General Administrativ

Student Tudor – Ioan MIHĂILĂ, Facultatea de Construcții și Instalații,
Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație

Invitați permanenți

Prof. univ. dr. ing. Iulian – Aurelian CIOCOIU,
Președintele Senatului

Șef lucrări dr. ing. Iulian AGAPE,
Lider Sindicat TUIASI

Oficiul juridic,
Jurist Mirela Maria TROIA
Jurist Mihaela DOSOFTEI

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.