preloder

Consiliul de Administrație

RECTOR,
Prof. univ. dr. ingDAN CAȘCAVAL

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN
Prorector cu activitatea didactică și asigurarea calității

Prof. univ. dr. ing. Maria Carmen LOGHIN
Prorector cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Marcel ISTRATE
Prorector managementul resurselor

Prof. univ. dr. ing. Irina LUNGU
Prorector relații internaționale

Prof. univ. dr. ing. mat. Daniel CONDURACHE
Prorector informatizare și comunicații digitale

Conf. univ. dr. ing. Lidia GAIGINSCHI
Prorector relația cu studenții

Prof. univ. dr. ing. LIVIU GORAȘ,
Director C.S.U.D.

Prof. univ. dr. ing. fiz. Vasile Ion MANTA,
Decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Prof. univ. dr. ing. Teodor MĂLUŢAN,
Decanul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu”

Conf. univ. dr. ing. Vasilică CIOCAN,
Decanul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii

Conf. univ. dr. arh. Mihai-Corneliu DRIȘCU,
Decanul Facultăţii de Arhitectura ”G. M. Cantacuzino”

Prof. univ. dr. ing. Cătălin Gabriel DUMITRAȘ,
Decanul Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Prof. univ. dr. ing. Daniela TĂRNICERIU,
Decanul Facultăţii de Electronică,Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

Prof. univ. dr. ing. Marinel TEMNEANU,
Decanul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Prof. univ. dr. ing. Florian STĂTESCU,
Decanul Facultăţii de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Conf. univ. dr. ing. Gelu IANUȘ,
Decanul Facultăţii de Mecanică

Conf. univ. dr. ing. Iulian IONIȚĂ,
Decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Conf. univ. dr. ing. Mariana URSACHE,
Decanul Facultății de Textile-Pielărie şi Management Industrial

Conf. univ. dr. Gabriel ASANDULUI
Director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Ec. dr. jr. Petru CONDREA,
Director General Administrativ

Student Andrei GAZEA, Facultatea de Construcții și Instalații,
Reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație

Conf. univ. dr. ing. Ana NICUȚĂ,
Lider (interimar) Sindicat TUIASI

Invitați

Președintele Senatului,
Conf. univ. dr. ing. Tania Mariana HAPURNE

Oficiul juridic,
Jurist Mirela Maria TROIA

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.