loader image

Acte necesare masterat

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa online în contul creat pe platforma de admitere cererea de înscriere, la care anexează copii scanate după:

  • Diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă;
  • Cartea de identitate;
  • Certificatul de naştere;
  • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui(certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • Adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
  • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
  • Alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.

După ce a fost repartizat la o facultate în urma admiterii, candidatul va transmite documentele în original.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.