preloder

Acte necesare masterat

IMPORTANT! Dosarul în original se va transmite comisiei de admitere după înscrierea online

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere de înscriere, disponibilă la acest link, la care anexează:

  • diploma de bacalaureat sau echivalentă şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă/ studiilor universitare de lungă durată sau diploma echivalentă, ambele în original sau în copie „conform cu originalul”;
  • certificat de naştere, în copie „conform cu originalul”;
  • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie „conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
  • adeverinţă medicală în care trebuie sa se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
  • dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;
  • alte acte solicitate de Comisia de admitere pe facultate.
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.