loader image

2015

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 17 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de administrator financiar grad I a salariatei Ciudin Raluca, angajată în funcția de admnistrator financiar grad II, în cadrul Serviciului CCTT Polytech.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer studii superioare grad II a salariatului Turcanu Nicolae, angajat în funcția de inginer grad III, în cadrul Departamentului Energetica.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer studii superioare grad II a salariatului Lungu Constantin, angajat în funcția de inginer grad III, în cadrul Departamentului Energetica.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer studii superioare grad II a salariatei Ilisei Cecilia, angajată în funcția de inginer grad III, în cadrul Departamentului Electrotehnica.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer studii superioare grad II a salariatei Cheptea Elena, angajată în funcția de inginer grad III, în cadrul Departamentului Electrotehnica.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu gr. III studii superioare a salariatului Rareș Adrian Minea, angajat în funcția de administrator patrimoniu debutant, în cadrul Biroului Tehnic – Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu gr. II studii superioare a salariatului Imbrea Marius Stelian, angajat în funcția de administrator patrimoniu gr. III, în cadrul Biroului Tehnic – Direcția Servicii Studențești.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 14 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu gr. II studii superioare a salariatului Sănducu Andrei Dănuț, angajat în funcția de administrator patrimoniu gr. III, în cadrul Biroului Financiar Contabilitate.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 14 decembrie 2015 examenul de promovare pe post de adminitrator financiar gr. II a salariatei Galan Anca Larisa, angajată în funcția de administrator financiar gr. III, în cadrul Direcției Resurse Umane – Colectiv Organizare, Salarizare-Normare.

Rezultate selecție dosare la concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor gr. II, poz. 1, la Compartimentul Audit Public Intern.

Rezultatele probei scrise

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 22, 24, 26, de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminată de subinginer gr. I la Facultatea de Arhitectură.

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 22, 24, 26, din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. Interviul se va desfășura luni, 23.11.2015, ora 09.00, la sediul facultății.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de tehnician debutant la Departamentul de Automatică  și Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de inginer debutant la Departamentul Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. med. tr. I, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Borderou rezultate

Rezultate selecție dosare la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 22, 24 și 26, la Facultatea de Construcții și Instalații.

Rezultatele probei scrise

Rezultate proba practică la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. med. tr. I, poz. 1, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Interviul va avea loc luni, 09.11.2015, ora 12.00, la sediul facultății.

Rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de fochist III a domnului Todirică Ioan, angajat în funcția de fochist II, poziția 11, Biroul Tehnic, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de electrician III a domnului Stroi Marius Iulian, angajat în funcția de electrician IV, poziția 2, căminul T17, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de lăcătuș III a domnului Cotonogu Andrei, angajat în funcția de lăcătuș IV, poziția 7, Biroul Tehnic, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de instalator I a domnului Rogojină Titel, angajat în funcția de instalator II, poziția 2, căminul T10, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de instalator II a domnului Șurubaru Petru, angajat în funcția de instalator III, poziția 3, căminul T17, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de bucătar III a doamnei Fotea Petronela, angajată în funcția de bucătar IV, poziția 8, cantină campus, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de instalator III a domnului Șfarc Neculai, angajat în funcția de instalator încălzire IV, poziția 3, căminul T20-21, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de tâmplar II a domnului Simion Vasile, angajat în funcția de tâmplar III, poziția 1, căminul T16, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de tâmplar I a domnului Cojocaru Traian, angajat în funcția de tâmplar II, poziția 4, căminul T7-8, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de lăcătuș III a domnului Aghiorghiesei Valică, angajat în funcția de lăcătuș IV, poziția 3, căminul T7-8, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de tâmplar I a domnului Ifrim Dumitru, angajat în funcția de tâmplar II, poziția 3, căminul T3-4, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de electrician III a domnului Lascăr Cristian, angajat în funcția de electrician IV, poziția 2, căminul T16, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de geamgiu III a domnului Popa Vasile, angajat în funcția de geamgiu II, poziția 3, căminul T12, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de liftier III a doamnei Ababei Nicoleta, angajată în funcția de liftier IV, poziția 3, cantină campus, în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de instalator III a domnului Cazacu Rozenbeigher Dumitru, angajat în funcția de instalator IV, poz. 2, la căminul T5-6 în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de tâmplar III a domnului Budeanu Gheorghe, angajat în funcția de tâmplar IV, poz. 1, la căminul T15 în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 16 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de tâmplar II a domnului Amariei Ilie, angajat în funcția de tâmplar III, poz. 5, la căminul T7-8 în cadrul Direcției Servicii Studențești.

Anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de auditor gr. II, poz. 1 la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de auditor gr. I, poz. 4 la Compartimentul Audit Public Intern.

Anunț            Bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. med. tr. I, poz. 1, din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. Proba practică va avea loc marți, 03.11.2015, ora 10.00, la sediul facultății.

Rezultatele probei scrise

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 13 noiembrie 2015, la ora 10.00, examenul de promovare pe post de administrator patrimoniu grad I studii superioare a salariatei Hîrțan Irina, angajată în funcția de inginer administrator patrimoniu grad II studii superioare, în cadrul Compartimentului Administrativ de la Facultatea de Automatică și Calculatoare.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic, de la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Borderou rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de îngrijitor la Facultatea de Construcții și Instalații.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic poz. 11, din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Interviul va avea loc luni, 26.10.2015, ora 12.00.

Rezultatele probei scrise

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 2 noiembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer grad II a salariatului Butnaru Bogdan Iulian, angajat în funcția de inginer grad III, în cadrul Departamentului de Beton, Materiale, Tehnologie și Management de la Facultatea de Construcții și Instalații.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate selecție dosare la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. med. tr. I, poz. 1, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Rezultatele probei scrise

Rezultate selecție dosare la concurs pentru ocuparea postului vacant de paznic la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Rezultatele probei scrise

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I – Director Resurse Umane.

Borderou rezultate

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar grad I – Director Resurse Umane. Interviul va avea loc marți, 06.10.2015, ora 14.00.

Rezultatele probei scrise            Anunț interviu

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de portar, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu.

Borderou rezultate

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu.

Borderou rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 29 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii medii, tr. I, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor vacante de portar, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu. Interviul va avea loc joi, 01.10.2015, ora 9.00.

Rezultatele probei scrise

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu. Interviul va avea loc joi, 01.10.2015, ora 9.00.

Rezultatele probei scrise

Rezultate concurs dosare pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare, gr. I, din cadrul Direcției Resurse Umane.

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate – Direcția Servicii Studențești.

Borderou rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 21 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de portar, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Imobil A – Copou.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, din cadrul Direcției Servicii Studențești.

Borderou rezultate

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar gr. I, din cadrul Serviciului Contabilitate – Direcția Economică.

Borderou rezultate

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou rezultate

Rezultate finale la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator șef, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Borderou rezultate

Rezultate proba practică la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator șef, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc luni, 21.09.2015, ora 9.00, la Sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultate

Rezultate proba practică la concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Interviul va avea loc luni, 21.09.2015, ora 9.00, la Sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultate

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 septembrie 2015 examenul de promovare pe post de tehnician rețea tr. I a salariatei Petraru Simona-Mariana, angajată în funcția de tehnician rețea tr. II, în cadrul Departamentului de Inginerie Chimică de la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.

Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I – administrator-șef facultate, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Proba practică va avea loc joi, 17.09.2015, ora 9.00, la Sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultatele probei scrise

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III, din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Proba practică va avea loc joi, 17.09.2015, ora 9.00, la Sediul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultatele probei scrise

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii treapta III, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din 10.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare, gradul I, poziția 8, din cadrul Direcției Economice – Serviciul Contabilitate din 17.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 21 septembrie 2015 examenul de promovare pe post de inginer de sistem gradul IV a salariatului Boca Ioan, angajat în funcția de inginer de sistem debutant, în cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.

Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 5 octombrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator financiar studii superioare, gradul I, poz. 1 – Director Resurse Umane, la Direcția Generală Administrativă – Direcția Resurse Umane.

Anunț            Anunț întreg            Bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de portar, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 28 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de îngrijitor, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial – Departamentul Inginerie Chimică în Textile și Pielărie din 14.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. III din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din 11.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator-șef facultate – administrator patrimoniu st. sup. gr. I din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial din 11.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr. III din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din 10.09.2015.

Proces verbal selecție dosare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 18 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator financiar grad I, la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 18 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu grad I, la Biroul Tehnic al Direcției Servicii Studențești.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 17 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator financiar studii superioare, gradul I, poziția 8, din statutul de funcții al Serviciului Contabilitate din cadrul Direcției Economice.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 14 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de inginer gr. III, la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial – Departamentul Inginerie Chimică în Textile și Pielărie.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 11 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I – Administrator-șef facultate, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 11 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de inginer gr. III, la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 10 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii medii treapta III, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 8 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de sudor, la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Anunț întreg            Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 8 septembrie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu, la Direcția Servicii Studențești.

Anunț            Anunț întreg            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 23 iulie 2015 examenul de promovare pe post de inginer IA a salariatului ing. Burlacu Lucian, angajat în funcția de inginer gr. I, în cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu.

Anunț            Tematică și bibliografie      

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 17 iulie 2015 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu tr. I a salariatului Bongeag Ionuț, angajat în funcția de administartor patrimoniu tr. II, în cadrul Biroului Rotaprint.

Anunț            Tematică și bibliografie      

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 17 iulie 2015 concursul de promovare pe post de administrator patrimoniu tr. I a salariatului Bongeag Elena Nicoleta, angajat în funcția de administartor patrimoniu tr. II, în cadrul Biroului Rotaprint.

Anunț            Tematică și bibliografie      

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 15 iulie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de îngrijitor, la Facultatea de Construcții de Mașini și Mangement Industrial.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 15 iulie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de inginer gr. III, la Facultatea de Construcții de Mașini și Mangement Industrial.

Anunț            Tematică și bibliografie         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 13 iulie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I – administrator șef facultate – la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Anunț            Tematică           Bibliografie           Cerere înscriere concurs

Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocupare posturi vacante portar, Facultatea de Construcții și Instalații.
  Centralizator notare                                                     Interviul va avea loc joi, 18 iunie 2015, la ora 10.00.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 30 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu gradul I, studii superioare, a domnului inginer Vlonga Aurelian Șerban, în cadrul Biroului Achiziții – Transport al Direcției General Administrative.
Anunț            Tematică            Bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 9 iulie 2015 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de legător manual tr.III, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Biroul Rotaprint.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) organizează în data de 29 iunie 2015 concursul de promovare de la bibliotecar studii medii debutant la bibliotecar studii medii treapta II, în cadrul Bibliotecii TUIAȘI. Promovarea va avea loc prin transformarea postului din statul de funcții al Bibliotecii TUIAȘI.
Anunț            Tematică    

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anulează concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr. III, poz. 4 din Statul de funcții al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Procedura se va relua la o dată ce va fi anunțată ulterior.
Răspuns contestație

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de analist gradul II cu salarizare de gradul II a salariatei Blașcu Magdalena, angajată în funcția de analist gradul II cu salarizare de gradul III în cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.
Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de operator calculator treapta IV a salariatului Butnaru Gheorghiță, angajat în funcția de operator calculator debutant în cadrul Biroului Întreținere – Service.
Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de inginer de sistem gradul IV a salariatului Lazăr Ioan, angajat în funcția de inginer de sistem debutant în cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.
Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de operator calculator treapta IV a salariatului Muscalu Marcel, angajat în funcția de operator calculator debutant în cadrul Biroului Sisteme de Comunicații și Informatizare.
Anunț            Tematică și bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 26 iunie 2015 examenul de promovare pe postul de inginer grad III a salariatei ing. Hrebenciuc Emilia, angajată în funcția de inginer debutant în cadrul Departamentului de Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor de la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial.
Anunț            Tematică și bibliografie

Facultatea de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași organizează în data de 25 iunie 2015 concurs pentru promovarea pe postul de secretar III, cu studii superioare, a salariatei ing. Daniela Mihaela Radianu, angajată în funcția de secretar facultate cu studii superioare, debutant.
Anunț            Tematică și bibliografie

Rezultate concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu st. medii tr. III din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din 09.06.2015.
Borderou rezultate proba scrisă        Raport final

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examenul de promovare pe postul de fizician a salariatului fiz. Stratulat Sergiu-Mihai, angajat în funcția de fizician debutant, în cadrul Departamentului de Mecanica Structurilor. Promovarea va avea loc prin transformarea postului din statul de funcții al Departamentului de Mecanica Structurilor de la Facultatea de Construcții și Instalații.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii medii, tr. I, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de îngrijitor cu atribuții și de pază, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de îngrijitor, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii medii debutant, la Compartimentul de Management al Informatizării – Biroul de Întreținere Service.
Anunț            Tematică                Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de administrator patrimoniu studii medii – debutant, la Facultatea de Automatică și Calculatoare.
Anunț            Tematică                  Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de administrator financiar grad I, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț            Tematică             Bibliografie             Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de administrator patrimoniu treapta I, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț            Tematică             Bibliografie             Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de administrator patrimoniu treapta II, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț            Tematică             Bibliografie             Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de magaziner, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț            Tematică            Bibliografie             Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de tâmplar, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț         Cerere înscriere concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de ospătar, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț             Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi contractual vacante, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de îngrijitoare, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț            Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014 de electrician, la Direcția Servicii Studențești.
Anunț           Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual, conform HG nr. 286/211 completată cu HG nr. 1027/2014 de inginer debutant, la Facultatea de Construcții și Instalații.
Anunț                   Tematică și bibliografie                      Cerere înscriere la concurs

Rezultate finale examen promovare C.C.T.T. Polytech

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehinician II, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului.
Detalii despre condițiile generale și specifice, etapele, tematica și bibliografia pentru participarea la concurs și cererea de înscriere:
Anunț                   Tematică și bibliografie                  Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de tehinician debutant, la Facultatea de Construcții și InstalațiiDepartamentul de Ingineria Instalațiilor.
Detalii despre condițiile generale și specifice, etapele, tematica și bibliografia pentru participarea la concurs și cererea de înscriere:
Anunț                   Tematică și bibliografie                  Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematică și bibliografie, cererea de înscriere la concurs:
Anunț        Tematică         Bibliografie          Cerere înscriere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, la Direcția Generală Administrativă – Serviciul Administrativ Patrimoniu.
Anunț               Tematică              Bibliografie            Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de tehnician treapta 1 A (min. 7 ani vechime în specialitatea studiilor) la Departamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări IndustrialeFcaultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.
Detalii despre condițiile generale și specifice, etapele, tematica și bibliografia pentru participarea la concurs și cererea de înscriere:
Anunț                   Tematică și bibliografie                  Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță susținerea examenului de promovare pe postul de administrator patrimoniu grad I, studii superioare a doamnei ing. Laura Plămădeală, angajată în funcția de administrator patrimoniu grad II în cadrul Direcției Servicii Studențești.
Anunț                   Tematică                   Bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță susținerea examenului de promovare pe postul de administrator patrimoniu grad I, studii superioare a domnului ing. Bogdan Budeanu, angajat în funcția de administrator patrimoniu grad II în cadrul Direcției Servicii Studențești.
Anunț                   Tematică                      Bibliografie

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de bibliotecar studii superioare gradul III, la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul Direcției General Administrative.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:
Anunț                   Tematică și bibliografie                      Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant contractual, conform HG nr. 286/2011 completată cu HG nr. 1027/2014, de bibliotecar studii superioare gradul II, la Biblioteca TUIAȘI – Serviciul „Relații cu Publicul”, din cadrul Direcției General Administrative.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:
Anunț                   Tematică și bibliografie                      Cerere înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei (3) posturi vacante de portar, la Facultatea de Construcții și Instalații.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar facultate cu studii superioare, gradul IV, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoni, studii medii,  treapta III, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță susținerea examenului de promovare pe postul de administrator patrimoniu grad I studii superioare  a salariatei ing. Bordianu Mihaela, angajată în funcția de administrator patrimoniu grad II în cadrul Serviciului CCTT Polytech.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant  de inginer debutant poziția 1, în cadrul Departamentului de Hidroameliorații și Protecția Mediului al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului.
Pentru detalii despre condițiile generale și specifice de participare la concurs, tematica și bibliografia concursului, vezi:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de instalator sanitar, studii medii, treapta II (minimum 4 ani vechime în specialitate), la Direcția General Administrativă – Serviciul Tehnic.
Pentru detalii despre termene și condiții de participare, tematica și bibliografia concursului, vezi:

Anunț oficial

Tematică și bibliografie

Cerere de înscriere la concurs

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță susținerea examenului de promovare pe postul de operator calculator tr.I a salariatului Pascu Ghiocel, angajat în funcția de operator calculator tr.II în cadrul Biroului Rotaprint.
Pentru detalii, vezi:

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu cu atribuții de gestiune, studii medii, tr. I (min. 7 ani experiență în administrare și gestionare de patrimoniu), la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
Detalii despre condițiile generale și specifice pentru participarea la concurs, tematica concursului și cererea de înscriere la concurs:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.