loader image

Aprilie 2019

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de tehnician studii medii tr. III, poz. 2 și poz. 4 la Biroul de asistență Tehnică IT&C din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale (25.04.2019).

Universitatea Tehnică organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant, poz. 4 din statul de funcții al Departamentului de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (24.04.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 5 la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (23.04.2019)

Universitatea Tehnică organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi pe durată determinată (temporar vacante) de paznic, poz. 6, poz. 8, poz. 27 și poz. 30 din statul de funcții al Serviciului de Pază al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (22.04.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor de tutori de practică în cadrul proiectului POCU 90/6.13/6.14/108886 – Practică și vei fi competent! (22.04.2019)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5 la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.04.2019)

Universitatea Tehnică organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată, de tehnician tr.I, poz.3, din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică și Autovehicule Rutiere din cadrul Facultății de Mecanică. (18.04.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz.87 și poz.88, la Serviciul de Pază Campus Academic. (17.04.2019)

borderou

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.5, la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (17.04.2019)

borderou

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a 15 posturi de tutori de practică în cadrul proiectului POCU 90/6.13/6.14/108886 – Practică și vei fi competent!, necesari implementării activității A.2.3.1. Organizarea, derularea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practică (anul I de proiect), pe durata 6 mai 2019 – 17 mai 2019, cu un număr maxim de 3 ore pe zi (30 de ore pentru toată perioada).

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz.87 și poz.88 la Serviciul de Pază Campus Academic. (11.04.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 5, la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (11.04.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante, pe durată nedeterminată, de tehnician studii medii tr.III, poz.2 și poz.4 din statul de funcții al Biroului de Asistență Tehnică IT&C din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (11.04.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz.87 și poz. 88, la Serviciul de Pază Campus Academic. (08.04.2019)

În data de 22.04.2019, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al doamnei Cheptea Elena, angajată în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (08.04.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de paznic, poz.87 și poz. 88 la Serviciul de Pază Campus Academic. (08.04.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durata nedeterminată, de secretar studii superioare gr.II, poz.5 din statul de funcții al Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (08.04.2019)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2, la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (08.04.2019)

Răspuns la contestația depusă de Iordan Oana la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 5 la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.04.2019)

În data de 17.04.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. I a doamnei Bordeanu Oana-Adriana, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. II la secretariatul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (04.04.2019)

În data de 16.04.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I a domnului Țăran Rareș-George, angajat în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (04.04.2019)

În data de 18.04.2019, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii treapta I a doamnei Moroșanu Anișoara, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii treapta II la căminul T19 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.04.2019)

Rezultate interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2 la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (04.04.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 5 la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (04.04.2019)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz. 2 și poz. 3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (01.04.2019)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz. 2 la Departamentul de Energetică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (02.04.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.