loader image

August 2021

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator financiar studii superioare gr.II,  poz.8 din statul de funcţii al Biroului State Salarii-Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii superioare gr.I,  poz.1 din statul de funcţii al Biroului de Statistică  din cadrul Direcției Generale Administrative.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator șef facultate, poz.1  la Compartimentul administrativ din cadrul Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.7  din statul de funcţii al Facultății de Automatică și Calculatoare – personal de deservire. (17.08.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.