loader image

August 2023

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de casier, poz.10, din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (31.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de casier, poz.11, din statul de funcţii al Biroului Administrare Cantină – Serviciul Social  din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (31.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de secretar studii superioare debutant, poz.5 din Statul de funcţii de personal auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (31.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de inginer debutant, poz.5 din Statul de funcţii de personal auxiliar și nedidactic al Departamentului de Electrotehnică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederileH.G. nr.1336/28.10.2022. (31.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.6, din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (25.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere, de șef birou, poz.1, din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.08.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași  organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de conducere, de administrator șef facultate, poz.1, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (22.08.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.