loader image

Decembrie 2021

Proces recrutare și selecție proiect RPTEHC. (22.12.2021)

Proces recrutare și selecție proiect IVAC. (22.12.2021)

În data de 19.01.2022, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, al dnei Rotaru Mihaela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Compartimentul Administrativ din cadrul Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (20.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.4 din statul de funcţii al Biroului State Salarii-Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (20.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, pe durată nedeterminată, de analist programator studii medii debutant, poz.3, poz.5, poz.6 și poz.8 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, pe durată nedeterminată, de inginer de sistem debutant, poz.6, poz.7 și poz.8 din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz.3 din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (20.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4 din statul de funcţii al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (20.12.2021)

Rezultat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 2SOFT/1.1/94, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Research and promotion of highly efficient energy generation through trugeneration by using solar renewable resources for getting electricity, heat and cold and purchasing of equipment”, acronim RPTECH, manager de proiect prof. univ. dr. ing. Mihai Gavrilas. (20.12.2021)

Rezultat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului realizat, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare și selecție, pentru ocuparea posturilor vacante înființate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul nr. 2SOFT/1.1/94, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020” finanțat prin ENI CBC, cu titlul „Integrated Value Chain for Improvement on Labor Market”, acronim IVAC, manager de proiect șef. lucr. dr. ing. Gabriela Covatariu. (20.12.2021)

Rezultate finale în urma organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul POCU/626/6/13/130661, cu titlul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”, manager de proiect prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin. (17.12.2021)

Rezultate finale în urma organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”, depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte  POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. (17.12.2021)

În data de 14.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.II, al dlui Anton Constantin-Cătălin, angajat în funcția de tehnician tr.IA la Departamentul de Beton, Materiale, Tehnologie și Management  din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (16.12.2021)

În data de 10.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Florea Nadia-Carmen, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Relații cu Publicul  din cadrul Bibliotecii TUIASI.

În data de 10.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.IA, al dnei Ghercă Daniela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.I la Biroul Informare-Documentare-Automatizare-Bibliotecă  din cadrul Bibliotecii TUIASI.

În data de 10.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Halaucă Marilena, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Organizarea Fondului de Docmente  din cadrul Bibliotecii TUIASI.

În data de 12.01.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, al dnei Hrebenciuc Emilia, angajată în funcția de inginer gr.I la Departamentul de Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor  din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

În data de 10.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Huștiu Elena-Daniela, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Biroul Informare-Documentare-Automatizare-Bibliotecă  din cadrul Bibliotecii TUIASI.

În data de 05.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dlui Rusu Ciprian-Cătălin, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  la Biroul Rotaprint  din cadrul Direcției Generale Administrative.

În data de 10.01.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr.I, al dnei Șovan Alina, angajată în funcția de bibliotecar studii superioare gr.II la Serviciul Relații cu Publicul  din cadrul Bibliotecii TUIASI.

În data de 10.01.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Strugariu Oana-Maria-Loredana, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II  la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

În data de 19.01.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.I, al dnei Ungureanu-Comăniță Elena-Diana, angajată în funcția de inginer gr.II la Departamentul de Ingineria și Manage,emtul Mediului  din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simonescu”.

Proces de recrutare și selecție finală proiect IVAC. (15.12.2021)

Selecţie a personalului realizată, conform procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul POCU/626/6/13/130661, cu titlul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași – PRACTIC”, manager de proiect prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin. (15.12.2021)

Anunț recrutare și selecție proiect IVAC. (15.12.2021)

Anunț recrutare și selecție proiect RPTEHC. (15.12.2021)

Rezultate finale proces recrutare și selecție STAR – POCU. (15.12.2021)

Rezultate finale în urma selecției dosarelor, conform Procedurii PO.DRU.04, de către Comisia de recrutare şi selecţie, pentru ocuparea posturilor vacante înfiinţate în afara organigramei TUIASI pentru proiectul cu titlul „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”, depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte  POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. (14.12.2021)

În data de 11.01.2022, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al Simonei-Maria Teodorescu, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.II la Căminul T11 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2021)

În data de 11.01.2022, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al lui Constantin Teodorescu, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.II la Căminul T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2021)

În data de 11.01.2022, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.II, al Laviniei-Elena Poncu, angajată în funcția de referent de specialitate studii superioare gr.III la Serviciul Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.12.2021)

În data de 22.12.2021, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de tehnician tr.II, al lui Robert-Ciprian Cimpoeșu, angajat în funcția de tehnician tr.III la Departamentul Automatică și Informatică Aplicată din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (13.12.2021)

În data de 22.12.2021, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii  tr.II, al lui Andrei Anton-Aanei, angajat în funcția de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.12.2021)

Recrutare și selecție proiect IVAC (13.12.2021)

Rezultate finale proces recrutare personal – STAR – POCU (13.12.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T3-T4 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului Stagii de PRACTICă pentru studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași – PRACTIC. (10.12.2021)

Rezultate finale proces recrutare pentru proiectul STAR POCU. (09.12.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T3-T4 din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (09.10.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului / contractului nr. 2SOFT/1.1/94, din cadrul programului „Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020”. (08.12.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Căminul T3-T4 din cadrul  Direcției Servicii Studențești. (07.12.2021)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului – proiectul STAR – POCU 829/6/13/142152. (06.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor „Sistem de avertizare seismică cu deblocarea automată a ușilor de intrare prevăzute cu interfon”. (06.12.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului POCU 829/6/13/142152. (02.12.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.