loader image

Decembrie 2022

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.7, din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției  Generale Administrative (21.12.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr.II, poz. 10 și poz.11 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (20.12.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr.II, poz. 10 și poz.11 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului – Direcția Generală Administrativă. (19.12.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.12.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8 și poz.9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (16.12.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr.II, poz. 10 și poz.11 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Atelierului Centrale Termice – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (15.12.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (15.12.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8 și poz.9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (15.12.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz. 8 și poz.9, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (13.12.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (12.12.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.12.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (08.12.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor, poz.8 și poz.9, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.12.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr.II, poz.10 și poz.11, din statul de funcţii al Compartimentului Întreținere-Atelierul Centrale Termice – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.12.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.7 din statul de funcţii al Biroului de Gestiune a Documentelor din cadrul Direcției Generale Administrative. (08.12.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (07.12.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.12.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcţii al Compartimentului Tehnic Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (06.12.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.