loader image

Decembrie 2023

În data de 11.01.2024, ora 1200, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.III  al dnei Rotenștein Sabina-Nicoleta angajată în funcția de referent de specialitate studii superioare debutant la Biroul de Etică și Intergitate Academică. (19.12.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant,de execuție, de secretar universitate studii superioare debutant, poz.16, din Statul de funcţii de personal didactic auxiliar și nedidactic al Prorectoratului Didactic și Asigurarea Calității, pe durată determinată,până la întoarcerea titularei din concediu creștere copil, respectiv 18.09.2025, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (13.12.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate gr. III, poz.2  din cadrul Compartimentului de Marketing Universitar, Prorectoratul  Relații Internaționale. (08.12.2023)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de administrator financiar studii superioare debutant, poz. 11, din statul de funcţii al Serviciului Contabilitate din cadrul Direcției Economice, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (07.12.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate gr. III, poz.2  din cadrul Compartimentului de Marketing Universitar, Prorectoratul  Relații Internaționale. (07.12.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.12.2023)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Referent de specialitate gr. III, poz.2  din cadrul Compartimentului de Marketing Universitar, Prorectoratul Relații Internaționale. (05.12.2023)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (04.12.2023)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Secretariatului Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (04.12.2023)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.