loader image

Ianuarie 2018

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant demagaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (26.01.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al d-lui Niculescu Eduard, angajat în funcția deadministrator patrimoniu studii superioare gr. III la Biroul State-Salarii din cadrul Direcției Resurse Umane. (26.01.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de referent studii superioare gr. III, al d-lui Grigoraș Ștefan-Bogdan, angajat în funcția de referent studii superioare debutant la Biroul Personal, din cadrul Direcției Resurse Umane(26.01.2018) 

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Mecanică(25.01.2018)

Rezultatele constestaţiei depuse de Arghir Carmen, candidată pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutantpoz.3 din statul de funcții alFacultății de Știința și Ingineria Materialelor. (25.01.2018)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (23.01.2018)

Rezultate finale pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din statul de funcții alFacultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (22.01.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I cu atribuții de coordonare, poz. 1 din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire, Protecție și Situații de Urgență. (19.01.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 3 din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (17.01.2018)

Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. I, poz. 3 la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din statul de funcții al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (17.01.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de magaziner debutant, poz. 3, de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (16.01.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. IV, poz. 1 la Biroul Tehnic – Atelierul Întreținere din cadrul Direcției Servicii Studențești. (16.01.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de frezor tr. 1, poz. 3, de la Departamentul Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (11.01.2018)

Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de electrician tr. IV, poz. 1 la Biroul Tehnic – Atelierul Întreținere din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (11.01.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare, gradul I, poz. 3 în statul de funcţii al Biroului Întreținere-Service. (09.01.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează examen de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii tr.I, al d-nei Spătaru Cerasela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii tr.II la Serviciul Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (09.01.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de electrician tr.IVpoz. 1, de la Biroul Tehnic – Atelier Întreținere, din statul de funcții alDirecției Servicii Studențești. (03.01.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.