loader image

Ianuarie 2019

Rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 2la Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. (30.01.2019)

Rezultate selecție dosare concurs pentru ocuparea a două posturi de mentori antreprenoriali în cadrul echipei de implementare a proiectului tip POCU-SMARTER 82/3/7/106188. (23.01.2019)

Proces verbal încheiat astăzi 21.01.2019, în urma selecției dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de administratori financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz.2 și poz.3 din statul de funcții al Compartimentului de Audit Public Intern. (21.01.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr. I, poz. 4 din statul de funcții al Biroului de Management și Monitorizare Proiecte de Cercetare din cadrul Direcției de Management și Monitorizare Proiecte. (17.01.2019)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare gr. I la Departamentul pentru Evaluarea și Asigurarea Calității. (16.01.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de mentori antreprenoriali în cadrul proiectului tipPOCU-SMARTER 82/3/7/106188 necesari implementării activității A3.1. (16.01.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, poz.2 din statul de funcții al Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului – personal de deservire. (14.01.2019)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr. III cu atribuții de audit public intern, poz. 2 și poz. 3, din statul de funcții al Compartimentului Audit Public Intern. (7.01.2019)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.