loader image

Ianuarie 2021

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Financiar din cadrul Direcției Economice. (28.01.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 6, din statul de funcții al Facultății de Mecanică – compartimentul administrativ. (28.01.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr. IV, poz. 7, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.01.2021)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de manipulant bunuri, poz. 20 și poz. 22, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.01.2021)

Rezultatul final în urma procesului de recrutare și selecție a personalului în cadrul proiectului POCU 131181 PRACTEH. (27.01.2021)

Rezultate proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Financiar din cadrul Direcției Economice. (26.01.2021)

Rezultatele concursului de recrutare și selecție personal în cadrul proiectului POCU 131181 PRACTEH. (25.01.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de manipulant bunuri, poz. 20 și poz. 22, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2021)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz.7, din statul de funcții al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant, pe durată nedeterminată,  de electrician tr.I, poz.2  din statul de funcţii al Serviciului Tehnic – Atelier Electric  din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată,  de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.8 din statul de funcţii al Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (19.01.2021)

Concurs de recrutare și selecție în vederea angajării pe posturile vacante
la proiectul POCU 131181 PRACTEH. (19.01.2021)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar studii superioare gr. I, poz. 8 din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (18.01.2021)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.6 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ din cadrul Facultății de Mecanică. (12.01.2021)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (12.01.2021)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 pe durată nedeterminată, normă întreagă, la Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de bucătar tr.IV, poz.7 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.01.2021)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de manipulant bunuri, poz.20 și poz.22 din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.01.2021)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.