loader image

Ianuarie 2022

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.2 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”. (31.01.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 3 și poz. 19 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (31.01.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inginer de sistem debutant, poz. 6, poz.7 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (31.01.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3, poz.5, poz.6 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (31.01.2022)

Rezultate finale în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul STAR-POCU 829/6/13/142152. (31.01.2022)

Rezultatele selecției in urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul POCU 626/6/13/131181/2020. (28.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz. 12, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Direcției Generale Administrative. (28.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz. 3 și poz. 19 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (27.01.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz.4  din statul de funcţii al Serviciului Social din cadrul Direcției Servicii Studențești. (27.01.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3, poz.5, poz.6 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.01.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inginer de sistem debutant, poz. 6, poz.7 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (26.01.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de bucătar tr.IV, poz.7 din statul de funcţii al Cantinei  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.01.2021)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.2 din statul de funcţii al Căminului T13 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înfiinţate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului/contractului nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul Programului Operational Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanţat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii-PRACTEH”, acronim PRACTEH. (25.01.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (25.01.2022)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI (25.01.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (21.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii medii debutant, poz.19 din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (20.01.2022)

Rezultat promovare Ungureanu Comanita Diana. (20.01.2022)

Rezultat promovare Rotaru Mihaela. (20.01.2022)

Rezultate proces recrutare și selecție pentru proiectul „Joint Cross-Border Networking Infrastructure of Technical Universities of Iași and Moldova”. (20.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inginer de sistem debutant, poz. 6, poz.7 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3, poz.5, poz.6 și poz.8 pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.01.2022)

Rezultatele procesului de recrutare și selecție a personalului pentru proiectul STAR – POCU 829/6/13/142152. (20.01.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare debutant, poz.12, din statul de funcţii al Direcției  Generale Administrative. (20.01.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de paznic, poz.3 și poz.19 din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul TUIASI. (19.01.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (19.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 4, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (19.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului „STAR – Susținerea Tinerilor pentru Afaceri Reușite”. (18.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării activităților proiectului „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”. (18.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.15 din statul de funcţii al secretariatului Rectoratului. Postul scos la concurs va avea atribuții în cadrul Prorectoratului Informatizare și Comunicații Digitale. (18.01.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului de Pază TUIASI. (17.01.2022)

Rezultat selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.4, din statul de funcţii al Biroului State-Salarii – Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (17.01.2022)

Rezultat final examen promovare Anton Constantin . (14.01.2022)

Selecţie dosare depuse pentru ocuparea posturilor vacante de analist programator studii medii debutant, poz. 3, poz. 5, poz. 6 și poz. 8 din statul de funcţii al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.01.2022)

Selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor vacante de inginer de sistem debutant, poz. 6, poz. 7 și poz. 8 din statul de funcţii al Serviciului Sisteme de Comunicații  Digitale din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (13.01.2022)

Rezultat final examen promovare Simona Maria Teodorescu. (12.01.2022)

Rezultat final examen promovare Emilia Hrebenciuc. (12.01.2022)

Rezultat final examen promovare Constantin Teodorescu. (12.01.2022)

Rezultat final examen promovare Lavinia Poncu. (12.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.2  la secretariatul Facultății de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”. (12.01.2022)

Recrutare și selecție proiect WiNet@Uni. (12.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (11.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției General AdministrativeBiblioteca TUIASIServiciul Relații cu Publicul. (11.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției General AdministrativeBiblioteca TUIASIBiroul de InformareDocumentare – Automatizare – Bibliotecă. (11.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției General AdministrativeBiblioteca TUIASI Serviciul Organizarea Fondului de Documente. (11.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției General AdministrativeBiblioteca TUIASIBiroul de Informare Documentare – Automatizare – Bibliotecă. (11.01.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 10.01.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției General AdministrativeBiblioteca TUIASIServiciul Relații cu Publicul. (11.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului tip POCU 829/6/13/142152, cu titlul STAR – Susținerea Tinerilor pentru Afaceri Reușite. (11.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activității proiectului/contractului nr. 1.HARD/3.1/75/15.11.2021, din cadrul Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014 – 2020. (11.01.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.4, din statul de funcţii al Biroului Financiar-Contabilitate din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.01.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii medii tr.III cu atribuții șef tură pază, poz.3, din statul de funcţii al Serviciului de Pază din cadrul TUIASI. (10.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.2 din statul de funcţii al Căminului T13 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de bucătar tr.IV, poz.7 din statul de funcţii al Cantinei din cadrul Direcției Servicii Studențești. (10.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează proces de recrutare și selecție pentru proiectul WiNet@Uni. (04.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de referent de specialitate studii superioare debutant,  poz.12 din statul de funcţii al Direcției Generale Administrative. (04.01.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de paznic, poz.3 și poz. 19, din statul de funcţii al Serviciului de Pază – Campus Academic din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. (03.01.2022)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.