loader image

Iulie 2018

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.4 la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (31.07.2018)

Rezultate interviu pentru concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (30.07.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (26.07.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr. I, poz. 4, la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (24.07.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrulDirecției Informatizare și Comunicații Digitale. (19.07.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (19.07.2018)

Selecția dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de tehnician studii medii tr.I, poz.4 la Departamentul de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (17.07.2018)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6, la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (17.07.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță modificarea orei de desfășurare a interviului concursului pentru ocuparea postului vacant deinginer debutantpoz.2 de la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații, din data de 19.07.2018 de la ora 10.00, la ora 08.30. (17.07.2018)

Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (16.07.2018)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (12.07.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer debutantpoz.2, la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și instalații(11.07.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 6 la Biroul Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (05.07.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi anulează concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, în cadrul Facultății de Mecanică, din data de 6.06.2018. (05.07.2018)

Rezultatule finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (05.07.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant, poz.2 la Departamentul Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (04.07.2018)

Răspuns sesizare nr.14218/02.07.2018, depusă de Vieru Mihaela, candidată pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.4 la administrația Facultății de Mecanică. (03.07.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 29.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Informatizare – Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale – Roșca Daniel. (02.07.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 29.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Informatizare – Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale – Lucan Gabriela. (02.07.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la administrația Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (02.07.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de tehnician studii medii tr. I, poz. 4din statul de funcții al Departamentului de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică din cadrul Facultății de Mecanică. (02.07.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.