loader image

Iunie 2018

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4 la administrațiaFacultății de Mecanică(29.06.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Servicii Studențești – Căminul T14 – Teoderescu Constantin(29.06.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 27.06.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Servicii Studențești – Căminul T11 – Teoderescu Maria-Simona(29.06.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 28.06.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile-Pilărie și Management Industrial – Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor – Coadă-Galbenă Emilia(29.06.2018)

În data de 09.07.2018, ora 09.00, în sala E303, Corp E, str. Bd. prof. Dimitrie Mangeron, nr. 21-23, Iași, va avea loc examenul de promovare în treaptă superioarăinginer gradul I, al domnului Crăciun Gheorghe, angajat ca inginer gr. II, poz.2, în cadrul Facultății IEEIADepartamentul de Utilizări, Acționări și Automatizări Industriale – UAAI. (27.06.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz.3 la Departamentul Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (25.06.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (21.06.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant,poz. 6 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.06.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer debutant,poz. 2 din statul de funcții al Departamentului de Căi de Comunicații și Fundații din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (19.06.2018)

În data de 29.06.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnișoarei Gabriela Lucan, angajată pe postul de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (18.06.2018)

În data de 29.06.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii medii treapta II al domnului Daniel Roșca, angajat pe postul de analist programator studii medii debutant la Biroul Informatizare. (18.06.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, la Serviciul Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.06.2018)

În data de 29 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer I a doamnei Nechita Gina Lenuța, angajată în funcția de inginer II la Departamentul de Inginerie chimică în textile și pielărie. (14.06.2018)

În data de 28 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I a doamnei Coadă Galbenă Emilia, angajată în funcția de inginer gr. II la Departamentul Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Textile – Pielărie și Management Industrial. (14.06.2018)

În data de 29 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer I a domnului Bozianu Ioan, angajat în funcția de inginer II la Departamentul de Inginerie Chimică în textile și pielărie. (14.06.2018)

În data de 27 iunie 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de informatician studii superioare grad II a doamnei Petraru Simona-Mariana, angajată în funcția de tehnician rețea tr. I la Departamentul de Inginerie Chimică. (14.06.2018)

Rezultate probă practică pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (14.06.2018)

În data de 27 iunie 2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii treapta II a doamnei Teodorescu Maria, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii medii treapta III la căminul T11 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.06.2018)

În data de 27 iunie 2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii medii treapta II a domnului Teodorescu Constantin, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii medii treapta III la căminul T14 din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.06.2018)

Rezultatule finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3 din cadrul Oficiului Juridic. (14.06.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr.II, poz. 2 și poz. 3 la Oficiul Juridic. (13.05.2018)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.06.2018)

Rezultatul final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (08.06.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea interviului pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și 3, din cadrul Oficiului Juridic pentru data de 12.06.2018, ora 10.00. (08.06.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer gr. IA, poz. 3, din statul de funcții al Departamentului de Mașini-Unelte și Scule din cadrul Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. (8.06.2018)

Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3 din cadrul Oficiului Juridic. (07.06.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 4, din statul de funcții al Facultății de Mecanică. (6.06.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții alServiciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (05.06.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (05.06.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.