loader image

Mai 2018

Rezultate proba scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10 din cadrul Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (25.05.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță amânarea concursului pentru ocuparea postulurilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și 3, din cadrul Oficiului Juridic pentru data de 06.06.2018, ora 10.00. (25.05.2018)

Rezultate selecție dosarepentru ocuparea posturilor vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 și poz. 3, la Oficiul Juridic. (24.05.2018)

Rezultatul final al examenului de promovare organizat pe postul de bibliotecar studii superioare gr. II din cadrul Bibliotecii TUIASI – Serviciul de organizare a fondului de documente a doamnei Halaucă Marilena. (22.05.2018)

Rezultate selecție dosarepentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (18.05.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator studii superioare gr.III, poz.12, din statul de funcții al Serviciului Achiziții Transport din cadrul Direcției Generale Administrative. (16.05.2018)

În data de 29 mai 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare grad II a doamnei Cercel Cătălina, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare grad III, în cadrul secretariatului Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (16.05.2018)

În data de 21 mai 2018, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de bibliotecar studii superioare gr. IIal d-rei Halaucă Marilena, angajată în funcţia de bibliotecar studii superioare debutant la Serviciul Organizarea fondului de documente din cadrul Bibliotecii TUIASI. (09.05.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de consilier juridic gr. II, poz. 2 şi poz. 3din statul de funcţii al Oficiului Juridic. (09.05.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de analist programator studii medii debutant, poz. 10, la Serviciul Sisteme de Comunicații Digitale. (02.05.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.