loader image

Septembrie 2018

Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5 la secretariatul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (27.09.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 25.09.2018 pentru promovarea în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile – Pielărie și Management Industrial – Departamentul de Ingineria și Designul Produselor Textile. (26.09.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 10din statul de funcții al Serviciului Administrati Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (25.08.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 24.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Direcției Generale Administrative – Serviciul Tehnic. (25.09.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (24.09.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer gr.IA, poz.3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (18.09.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului de secretar studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcții al Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (18.09.2018)

Rezultate probă interviu pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (14.09.2018)

În data de 25.09.2018, ora 10.00, în Stația pilot țesătorie, TEX 3, va avea loc examenul de promovare pentru postul de țesător tr. I, a doamnei Hrițac Doina, angajată pe postul de țesător tr. II, în cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial(13.09.2018)

Rezultate probă scrisă pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (11.09.2018)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz. 5din statul de funcții al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (11.09.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 03.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial – Agape Mariana. (04.09.2018)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 04.09.2018 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Strugariu Oana-Maria-Loredana. (04.09.2018)

Selecția dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer gr. IA, poz. 3 la Departamentul de Mecanica Structurilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (04.09.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.