preloder

Declarații de avere și declarații de interese pentru anul fiscal 2016

Declarație de avere Dan Cașcaval, rector TUIASI

Declarație de interese Dan Cașcaval, rector TUIASI

Declarație de avere Dumitru-Marcel Istrate, prorector TUIASI

Declarație de interese Dumitru-Marcel Istrate, prorector TUIASI

Declarație de avere Maria-Carmen Loghin, prorector TUIASI

Declarație de interese Maria-Carmen Loghin, prorector TUIASI

Declarație de avere Neculai Eugen Seghedin, prorector TUIASI

Declarație de interese Neculai Eugen Seghedin, prorector TUIASI

Declarație de avere Irina Lungu, prorector TUIASI

Declarație de interese Irina Lungu, prorector TUIASI

Declarație de avere Cezar Oprișan, prorector TUIASI

Declarație de interese Cezar Oprișan, prorector TUIASI

Declarație de avere Liviu Goraș, director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)

Declarație de interese Liviu Goraș, director Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD)

Declarație de avere Petru Condrea, director general administrativ

Declarație de interese Petru Condrea, director general administrativ

Declarație de avere Sorin-Avram Iacoban, director general adjunct administrativ

Declarație de interese Sorin-Avram Iacoban, director general adjunct administrativ

Declarație de avere Gelu Ianuș, decan Facultatea de Mecanică

Declarație de interese Gelu Ianuș, decan Facultatea de Mecanică

Declarație de avere Florian Stătescu, decan Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Declarație de interese Florian Stătescu, decan Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Declarație de avere Iulian Ioniță, decan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Iulian Ioniță, decan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Daniela Tărniceriu, decan Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

Declarație de interese Daniela Tărniceriu, decan Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informației

Declarație de avere Mariana Ursache, decan Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

Declarație de interese Mariana Ursache, decan Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

Declarație de avere Marinel Costel Temneanu, decan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Declarație de interese Marinel Costel Temneanu, decan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică si Informatică Aplicată

Declarație de avere Mihai Corneliu Drișcu, decan Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Declarație de interese Mihai Corneliu Drișcu, decan Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”

Declarație de avere Vasilică Ciocan, decan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Vasilică Ciocan, decan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Nicolae Hurduc, decan Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de interese Nicolae Hurduc, decan Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de avere Cătălin Gabriel Dumitraș, decan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de interese Cătălin Gabriel Dumitraș, decan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de avere Gabriel Asandului, director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Declarație de interese Gabriel Asandului, director Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Declarație de avere Doru-Adrian Pănescu, președinte Senat TUIASI

Declarație de interese Doru-Adrian Pănescu, președinte Senat TUIASI

Dclarație de avere Costică Sava, prodecan Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial

Declarație de interese Costică Sava, prodecan Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial

Declarație de avere Ionuț Dulgheriu, prodecan Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial

Declarație de interese Ionuț Dulgheriu, prodecan Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial

Declarație de avere Gabriel Oprișan, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Gabriel Oprișan, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Adrian-Alexandru Șerbănoiu, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Adrian-Alexandru Șerbănoiu, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Vasile Boboc, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Vasile Boboc, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Mihai Petru, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Mihai Petru, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Fideliu Păuleț-Crăiniceanu, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Fideliu Păuleț-Crăiniceanu, prodecan Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Radu Ioachim Comăneci, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Radu Ioachim Comăneci, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Gheorghe Bădărău, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Gheorghe Bădărău, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Costică Bejinariu, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Costică Bejinariu, prodecan Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Bogdan Horbaniuc, prodecan Facultatea de Mecanică

Declarație de interese Bogdan Horbaniuc, prodecan Facultatea de Mecanică

Declarație de avere Lidia Gaiginschi, prodecan Facultatea de Mecanică

Declarație de interese Lidia Gaiginschi, prodecan Facultatea de Mecanică

Declarație de avere Florin Negoescu, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de interese Florin Negoescu, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de avere Bogdan Ciobanu, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de interese Bogdan Ciobanu, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de avere Irina Cozmîncă, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de interese Irina Cozmîncă, prodecan Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de avere Marius Kloetzer, prodecan Facultatea de Automatică și Calculatoare

Declarație de interese Marius Kloetzer, prodecan Facultatea de Automatică și Calculatoare

Declarație de avere Victor Adrian Grigoraș, prodecan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de interese Victor Adrian Grigoraș, prodecan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de avere Iulian Aurelian Ciocoiu, prodecan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de interese Iulian Aurelian Ciocoiu, prodecan Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de avere Rakosi Edward, director Departamentul IMAR, Facultatea de Mecanică

Declarație de interese Rakosi Edward, director Departamentul IMAR, Facultatea de Mecanică

Declarație de avere Luminița Scripcariu, director Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de interese Luminița Scripcariu, director Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de avere Irinel Valentin Pletea, director Departament EASI, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de interese Irinel Valentin Pletea, director Departament EASI, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de avere Liviu Tigăeru, director departament Bazele Electronicii, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de interese Liviu Tigăeru, director departament Bazele Electronicii, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Declarație de avere Vizureanu Petrică, director departament Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Vizureanu Petrică, director departament Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Romeu Chelariu, director departament Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de interese Romeu Chelariu, director departament Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Declarație de avere Petru Cașcaval, director Departamentul de Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare

Declarație de interese Petru Cașcaval, director Departamentul de Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare

Declarație de avere Mariana Diaconu, conferențiar TUIASI

Declarație de interese Mariana Diaconu, conferențiar TUIASI

Declarație de avere Constantin Chirilă, director Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Declarație de interese Constantin Chirilă, director Departamentul de Măsurători Terestre și Cadastru, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului

Declarație de avere Carmen Teodosiu, director Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de interese Carmen Teodosiu, director Departamentul Ingineria și Managementul Mediului, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de avere Ioan Mămăligă, director Departament Inginerie Chimică, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de interese Ioan Mămăligă, director Departament Inginerie Chimică, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de avere Igor Crețescu, fost director Departament IMM, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de interese Igor Crețescu, fost director Departament IMM, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului

Declarație de avere Maricel Adam, prodecan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de interese Maricel Adam, prodecan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de avere Voinea Radu Cociu, prodecan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de interese Voinea Radu Cociu, prodecan Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de avere Ionuț Ovidiu Toma, director de departament, Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Ionuț Ovidiu Toma, director de departament, Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Liviu Prună, director Departament de Comunicare Grafică, Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de interese Liviu Prună, director Departament de Comunicare Grafică, Facultatea de Construcții și Instalații

Declarație de avere Gheorghe Livinț, director departament Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de interese Gheorghe Livinț, director departament Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de avere Mihai Gavrilaș, director departament Energetică, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de interese Mihai Gavrilaș, director departament Energetică, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată

Declarație de avere Savin-Dorin Ionesi, director Departament ITC, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

Declarație de interese Savin-Dorin Ionesi, director Departament ITC, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

Declarație de avere Stelian-Sergiu Maier, director Departament Inginerie Chimică în Textile-Pielărie, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

Declarație de interese Stelian-Sergiu Maier, director Departament Inginerie Chimică în Textile-Pielărie, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

Declarație de avere Mihăiță Horodincă, director Departament MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de interese Mihăiță Horodincă, director Departament MUS, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial

Declarație de avere Codrin Donciu, profesor TUIASI

Declarație de interese Codrin Donciu, profesor TUIASI

Declarație de avere Leandru-Gheorghe Bujoreanu, profesor TUIASI

Declarație de interese Leandru-Gheorghe Bujoreanu, profesor TUIASI

Declarație de avere Dorina-Nicolina Isopescu, profesor TUIASI

Declarație de interese Dorina-Nicolina Isopescu, profesor TUIASI

Declarație de avere Petru-Edward Nica, profesor TUIASI

Declarație de interese Petru-Edward Nica, profesor TUIASI

Declarație de avere Dan Scutaru, profesor TUIASI

Declarație de interese Dan Scutaru, profesor TUIASI

Declarație de avere Daniela Popescu, profesor TUIASI

Declarație de interese Daniela Popescu, profesor TUIASI

Declarație de avere Marius Andrei Olariu, conferențiar TUIASI

Declarație de interese Marius Andrei Olariu, conferențiar TUIASI

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.