loader image

Direcţia Generală Administrativă

Misiune

Misiunea Direcţiei Generale Administrative este de a:

 • participa la managementul strategic şi operaţional al universităţii;
 • asigura punerea în practică şi urmărirea din punct de vedere administrativ a politicii universităţii în următoarele domenii:
  • patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere;
  • investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere;
  • financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare;
  • salarizare şi gestionarea resurselor umane;
  • asigurarea desfăşurării în condiţii optime a bibliotecilor, reţelelor de calculatoare, sistemelor de telecomunicaţii, tipografiei;
  • coordonarea activităţilor în cadrul căminelor şi cantinelor;

Directorul General Administrativ coordonează activitatea următoarelor  structuri organizaţionale din universitate:

 •     Direcţia Economică
 •     Direcţia Resurse Umane
 •     Biblioteca
 •     Serviciul Tehnic
 •     Serviciul Administrativ Patrimoniu
 •     Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie
 •     Biroul Achiziţii Transport
 •     Biroul Statistică
 •     Biroul Rotaprint
 •     Colectivul Protecţia Mediului
 •     Direcţia Servicii Studenţeşti
 •     Compartimentul de Management al Informatizării

Descărcați:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.