loader image

Alegeri CSUD

Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director CSUD – Legislatura 2020 – 2024

Calendar concurs

  • 14 iulie – 14 septembrie 2020, ora 14 – depunerea dosarelor
  • 17 septembrie 2020 – concurs

Metodologie de organizare și desfășurare a alegerilor pentru Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) la Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Anexe

  • Anexa 1 – Cerere tip înscriere
  • Anexa 2 – Procesul verbal la concursul de Director CSUD
  • Anexa 3 – Procesul verbal online la concursul de Director CSUD

Ordinul 6129/2016
Anexa ordin – Standardele minimale pentru conferirea calitatii de conducator de doctorat

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.