loader image

Legislație

Noutăți

Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD), ȋn cadrul IOSUD – TUIASI, este format din:

  • Directorul CSUD
  • 3 membri – conducători de doctorat aleși prin votul universal al conducătorilor de doctorat, cadre didactice titulare din IOSUD – TUIASI sau pensionari cu studenți doctoranzi în termen legal
  • 9 membri numiți de către rector
  • 4 studenți doctoranzi aleși prin votul universal al studenţilor doctoranzi din IOSUD – TUIASI

Având ȋn vedere faptul că trei dintre studenții doctoranzi aleși au susținut public teza de doctorat şi nu mai pot face parte din CSUD, locurile ocupate de aceștia au fost scoase la concurs. Mai multe informații: https://doctorat.tuiasi.ro/alegeri/

Rezultate alegeri membri CSUD.


Legislație

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.