loader image

Teze de doctorat care au fost susținute public în 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în decembrie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în octombrie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în septembrie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în iulie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în iunie și iulie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în martie și aprilie 2017

Teze de doctorat care au fost susținute public în februarie 2017

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.