loader image

Teme interdisciplinare pentru lucrări de licență conectate la nevoile pieței, dezbătute la a doua ediție a Innovation Day

Joi, 4 iulie 2019, ȋn clǎdirea Rectoratului, între 10.00 și 15.00, se va desfǎşura a doua ediţie a evenimentului Innovation Day, organizată de către Societatea Antreprenorială Studențească SAS TUIASI ȋn cadrul grantului StartUP GARAGE@TUIASI.

Tema acestei ediţii este multidisciplinaritatea, iar obiectivul principal este acela de a identifica cǎile de colaborare ȋntre facultǎţi pentru realizarea unor lucrǎri comune de finalizare a studiilor (proiecte de diplomă/lucrări de licență multidisciplinare) care sǎ răspundǎ unei nevoi sesizate pe piaţǎ.

În mod concret, workshopul va include discuții privind posibilitatea elaborării unor lucrăricare respectă cerințele şi structura impuse de fiecare facultate, care să facă referire la componente diferite ale aceluiași produs pentru care s-a identificat o cerere pe piață. La finalul întâlnirii se vor stabili temele de interes, modalitatea de colaborare ȋntre coordonatori, respectiv studenți, grupurile de lucru, produsele selectate pentru etapa pilot.

Universitatea Tehnicǎ „Gheorghe Asachi” din Iaşi este partenerǎ, ȋmpreunǎ cu alte instituții de ȋnvǎțǎmȃnt superior din țarǎ, ȋn proiectul Universitatea Antreprenorialǎ coordonat de cǎtre organizația Junior Achievement Romȃnia, parte a JA Worlwide şi JA Europe. Un proiect derulat în cadrul programului Universitatea Antreprenorială, finanțat de către Romanian-American Foundation.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.