preloder

Capitolul V – Informații privind activitatea didactică

Informații privind activitatea didactică în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.