loader image

Audit european al diversității și incluziunii la TUIASI. Autoreflecție între prezent și viitor

În perioada 27 – 30 septembrie 2022, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a fost gazda unei serii de evenimente în cadrul proiectului internațional SMILE (Social Meaning Impact through LLL universities in Europe), ocazie cu care a fost testat „Modelul de Audit al Diversității”, unul dintre instrumentele concepute în cadrul acestui proiect.

Delegația de parteneri europeni invitați la TUIASI a inclus managerul și ofițerul de proiect de la EUCEN (coordonatorul proiectului), cercetători ai Universității Turku (Finlanda) și ai Universității din Maynooth (Irlanda).

Sesiunile de audit au fost moderate de prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector relații internaționale și director al proiectului SMILE pentru TUIASI, cu colaborarea reprezentantelor Prorectoratului Relații Internaționale, Constanța Pravăț  și Ana-Maria Șoican.

„Modelul de audit dezvoltat în colaborare cu șase universități și cinci organizații non-guvernamentale și testat în universitatea noastră reprezintă un exercițiu de reflecție asupra modului în care diversitatea și incluziunea sunt încorporate în cultura noastră universitară, cu un accent special pe unul dintre cei trei piloni ai proiectului SMILE: studenți cu un statut socio-economic scăzut, alături de studenți migranți și femeile implicate în leadership”

a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

Pe parcursul a trei sesiuni de lucru, reprezentanți ai conducerii, ai cadrelor didactice și ai studenților TUIASI au testat „Modelul de Audit al Diversității”, model inovator ce va fi aplicat la nivelul universităților din șase țări europene. Aceste demersuri de testare conduc la îmbunătățirea lui permanentă, rezultatul final urmând a servi ca instrument de lucru, total adaptabil şi transferabil altor instituţii de învăţământ superior, dar şi altor niveluri de învăţământ și va putea oferi o imagine asupra abordării diversității și incluziunii în instituțiile de învățământ.

„Modelul final de Audit al Diversității ne va oferi oportunitatea de a reflecta asupra propriei abordări și direcții operaționale privind consolidarea diversității și promovării incluziunii. Din punctul de vedere al universității noastre, care este responsabilă pentru pilonul 3 din proiect, el se va constitui într-un instrument de sprijin și de consiliere a instituțiilor de învățământ în stabilirea de politici educaționale și a serviciilor dedicate studenților devaforizați din punct de vedere socio-economic, pentru mai buna incluziune a acestora în viața de zi cu zi, pentru sprijinirea lor în finalizarea studiilor și angajarea în companii de profil”,

a precizat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu

TUIASI participă în proiectul SMILE – Social Meaning Impact through LLL Universities in Europe, coordonat de European University Continuing Education Network – EUCEN, Grant agreement number: 621433-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

Scopul acestui proiect este de a dezvolta și implementa metode inovative și practici care să promoveze educația incluzivă la nivelul învățământului superior. Prin proiectul SMILE vor fi încurajate participarea, progresul și realizarea studenților defavorizați din punct de vedere socio-economic, prin sprijinirea personalului educațional pentru consolidarea diversității și practicarea incluziunii sociale. Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană (prin acțiunea cheie 3 a programului Erasmus+, Incluziune socială și valori comune; contribuție în domeniul educației și formării).

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.