loader image

Festivalul Roboților 2015

În cadrul Iaşi Science Festival, zeci de elevi au par­ticipat astăzi atât la Arena Ştiinţelor Tehnice organizată de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi în Sala Paşilor Pierduţi. Pe durata festivalului, toate cele 11 facultăţi de la Universitatea Tehnică vor organiza în Arena Ştiinţelor Tehnice o serie de expe­rimente şi simulări spectaculoase.

Facultatea de Electronică, Teleco­municaţii şi Tehnologia Infor­maţiei le va arăta vizitatorilor cum se controlează un robot de la distanţă şi cum un dispozitiv poate detecta mişcările unei persoane şi să le recompună, prin imitaţie, pe calculator.

Facultatea de Mecanică va aduce roboţi păşitori şi roboţi care detectează expresiile faciale, controlaţi printr-o aplicaţie de pe telefonul mobil.

Pe lângă unele dispozitive premiate la saloane de inventică de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată va fi prezentat şi Robotul Sumo, care a fost proiectat pentru a detecta alţi roboţi şi de a-i elimina.

Sursa: Ziarul de Iași

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.