loader image

Platforma online creată de Ministerul Educației pentru integrarea absolvenților pe piața muncii a fost lansată la TUIAȘI

Miercuri, 20 noiembrie 2013, studenții ieșeni au aflat despre o nouă platformă online de joburi, gîndită și întreținută de către Ministerul Educației Naționale (MEN), destinată în mod special absolvenților din România.

Prezentarea platformei s-a desfășurat în cadrul conferinței „Responsabilitate pentru viitorul tinerilor absolvenți de studii superioare”, care a avut loc la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI), începînd cu ora 10.00.

Prof. univ. dr. ing Neculai Seghedin, prorector la TUIAȘI și moderator al evenimentului, a precizat că una dintre cele mai dificile probleme de rezolvat ale universităților este absorția absolvenților pe piața muncii, precum și lipsa datelor a ceea ce se întîmplă cu aceștia după ce termină facultatea. Acesta a mai remarcat că în România s-au păstrat unele automatisme din trecut, iar relația dintre instituție și absolvent este una încă nedezvoltată. „Atunci cînd un absolvent pleca din universitate, era ca și un produs care pleca dintr-o fabrică. Nu mai păsa nimănui de produsul respectiv. Cultura aceasta de urmărire a produsului, (ceea ce nouă, acum, ni se pare elementar, ca o fabrică să vadă ce se întîmplă cu produsul după ce acesta a intrat pe piață), este încă slab dezvoltată în România. În prezent, toate universitățile fac eforturi foarte mari de a menține această legătură între absolvenți și universități”, a precizat prorectorul.

Un gir pentru absolvenți

Conf. univ. dr. ing. Dan Dorin, președinte al filialei din Iași a Asociației Generale a Inginerilor din România a lăudat ideea și le-a amintit studenților despre „Legea inginerului”, o inițiativă prin obiectivele căreia se află și un registru pentru absolvenții universităților tehnice, ce poate fi solicitat de către angajatori. Printre vorbitori s-a numărat și ing. Gheorghe Pleșu, membru al Consiliului Director al Asociației Oamenilor de Afaceri din Iași, care a menționat faptul că, pe perioada studiului, o parte din responsabilitate cade pe student, și că acesta trebuie să-și dorească să devină cel mai bun în domeniul său. Acesta a mai adăugat că, pentru ca „o firmă să poată rezista pe piață, trebuie să fie la nivel mondial. Ca să fie la nivel mondial, trebuie ca toți oamenii care lucrează în firma respectivă să fie la nivelul acela. Și atunci, pentru ca România să se poată lupta cu alte țări, înseamnă că absolvenții noștri trebuie să facă față sistemului”.

Responsabilul proiectului este Laura Chira, consilier pe afaceri europene la MEN, care le-a explicat studenților prezenți la întîlnire că principalii piloni ai platformei sînt studenții, universitatea și angajatorii. Aceasta a mai precizat că proiectul nu este doar un mod de a insera absolvenții pe piața muncii, ci și o cale prin care Ministerul poate monitoriza exact ce se întîmplă cu aceștia și să ajungă la niște concluzii, datele prelucrate fiind strict confidențiale.

Singurii care vor putea să-și creeze cont pe joburi-absolventi.edu.ro (site-ul proiectului) vor fi angajatorii. Studenții vor putea intra doar pe bază de invitație prin e-mail, după ce universitatea va trimite mai întîi bazele de date referitoare la absolvenții acesteia către minister. „Sprijinul este reciproc. Completînd chestionarul de pe site și avînd acces la angajatori, ne ajutați și pe noi să aflăm date despre dumneavoastră. (…) O să mă întrebați, probabil, «cu ce diferă portalul ăsta de E-jobs sau altele»? Noi am vrut să trecem prin universitate și să acordăm un gir absolvenților ei. Ea să fie conștientizată și să controleze cumva ce se întîmplă pe piața muncii” a explicat Laura Chira.

Conferința face parte din proiectul POSDRU „INSERT – Managementul corelării sistemului de învățămînt cu piața muncii” care este implementat de către MEN în parteneriat cu Centrul Național de Pregătire și Statistică, OSB Consulting GmbH din Austria și Institutul Național de Cercetare în Domeniul Muncii și Protecției Sociale. La proiect participă 50 de universități de stat și particulare din România. Deja reeprezentanții proiectului au trimis o parte din invitațiile pentru absolvenții 2012-2013.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.