preloder

Studenții, profesorii și personalul din administrația Universității Tehnice au la dispoziție două platforme pentru a-și desfășura activitățile online

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin intermediul Prorectoratului de Informatizare și Comunicații Digitale, Direcția de Informatizare și Comunicații Digitale, a implementat mai multe soluții digitale pentru ca activitatea didactică să se poată desfășura online în cele mai bune condiții.

Sursă foto Tammy Duggan-Herd,Pixabay

Începând cu vineri, 20 martie 2020, TUIASI este conectată la platformele online Google și Microsoft, ce facilitează participarea online la cursuri, seminarii și laboratoare la toate cele 11 facultăți ale instituției de învățământ superior.

Pentru conectarea la acest platforme, au fost create în mod automat conturi instituționale de utilizator și adrese de e-mail instituționale TUIASI pentru toți profesorii universității, de forma nume@academic.tuiasi.ro, toți studenții universității, de forma nume@student.tuiasi.ro, și toți angajații din administrație, de forma nume@staff.tuiasi.ro. Accesul la aceste adrese de e-mail este realizat prin aplicația http://gmail.com.

Conducerea universității le transmite astfel din nou tuturor studenților rugămintea să își acceseze adresele personale de e-mail sau să contacteze secretariatele facultăților pentru a afla informațiile necesare pentru conectarea la aceste servicii online. Dacă este nevoie, un ajutor suplimentar poate fi obținut prin intermediul serviciului de suport tehnic TUIASI de la adresa https://suport.tuiasi.ro.

Un utilizator poate folosi aplicațiile Google Meet (https://meet.google.com) și Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com) pentru a iniția o video conferință folosind adresele de e-mail atașate conturilor instituționale de utilizator. În cadrul acestor platforme, studenții sunt organizați pe grupe, specializări, ani și domenii de studiu, iar aceste informații sunt direct accesibile la inițierea unei video conferințe, iar ghidurile de conectare și de utilizare pot fi descărcate de aici: Google Meet, Microsoft Teams.

În paralel, este în curs de finalizare o licitație demarată din decembrie 2019 pentru achiziționarea mai multor servere de mare performanță pe care să fie găzduită o soluție de tip Moodle la nivelul întregii universități, care va putea fi folosită în procesul de predare. Toate identitățile utilizatorilor, necesare pentru această platformă, atât profesori cât și studenți, vor fi furnizate automat prin sistemul integrat de identități TUIASI.

Platforma Moodle oferă suportul necesar pentru susținerea de cursuri și laboratoare, precum și posibilitatea de a da teste și examene online.  

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.