Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

.

Home › Directia Generala Administrativa | TUIASI

Direcţia Generală Administrativă

 

Misiunea Direcţiei Generale Administrative este de a:

o  participa la managementul strategic şi operaţional al universităţii;

o  asigura punerea în practică şi urmărirea din punct de vedere administrativ a politicii universităţii în următoarele domenii:

· patrimonial, imobiliar, gestionare, întreţinere;
· investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere;
· financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare;
· salarizare şi gestionarea resurselor umane;
· asigurarea desfăşurării în condiţii optime a bibliotecilor, reţelelor de calculatoare, sistemelor de
  telecomunicaţii, tipografiei;
· coordonarea activităţilor în cadrul căminelor şi cantinelor;

 

Directorul General Administrativ  coordonează activitatea următoarelor  structuri organizaţionale din universitate:

    o Direcţia Economică
    o Direcţia Resurse Umane
    o Biblioteca
    o Serviciul Tehnic
    o Serviciul Administrativ Patrimoniu
    o Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie
    o Biroul Achiziţii Transport
    o Biroul Statistică
    o Biroul Rotaprint
    o Colectivul Protecţia Mediului
    o Direcţia Servicii Studenţeşti
    o Compartimentul de Management al Informatizării

 

 

 

Descărcați:

Planul Strategic General al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru perioada 2016-2019

Planul Operațional al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru anul 2016

Raport privind starea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru anul 2015

Raport privind starea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași pentru anul 2014

Raportul Direcției Generale Administrative pentru anul 2014

Regulamentul de organizare și funcționare a Direcței Generale Administrative

Regulamentul Intern al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Planul Operațional al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru anul 2014

Planul Operațional al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru anul 2013

Raport privind starea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași pentru anul 2013

Raportul Direcției Generale Administrative pentru anul 2013

Raport privind starea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iași pentru anul 2012

Planul Operațional al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru anul 2012

Planul Strategic General al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași pentru perioada 2012-2016

Raportul privind activitatea desfășurată de Direcția General Administrativă în 2011

Raportul privind activitatea desfășurată de Direcția General Administrativă în 2012

Repartizarea finanţării instituţionale acordată Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi pentru anul 2012 (etapa decembrie 2012)

 

.