preloder

Achiziţii Platforma ENERED

Achiziție lucrări Extindere rețea distribuție gaze naturale aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4-ENERED – atribuit

A fost atribuit contractul nr. 2349/05.02.2016  în valoare de 15079,93 lei fără TVA operatorului economic SC ERA TERMO GAZ COMPANY SRL Iasi.

Extindere rețea distribuție gaze naturale aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 – ENERED – anulat

Se anulează procedura de achiziție în baza prevederilor art. 209 alin 1 lit b din OUG 34/2006 deoarece nu a fost depusă nici o ofertă.

Servicii de proiectare instalație gaze naturale aferente proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4-ENERED

Invitație de participare achiziție directă Birotică aferentă proiect POSCCE-A2-O2.2.1-2009-4 – ENERED

Achiziţie privind atribuirea contractului de achiziție publică „Servicii de dirigenție de șantier”

Achiziţie Dotări Laborator Biocombustibili ENERED

Achiziţie Servicii de Audit Financiar ENERED

Achiziţie Softuri pentru Cercetare Dezvoltare ENERED

Achiziţie Servicii de Informare şi Publicitate ENERED

Achiziţie Servicii de Evaluare ENERED

 

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.