loader image

Achiziții Proiect S.E.I. în arii protejate

Achiziție servicii realizare pagină web Proiect SEI – 31.03.2017

Achiziție servicii realizare pagină web Proiect SEI – 22.03.2017

Erată: Se prelungeşte termenul de depunere a ofertelor de la 27.03.2017 la data de 30.03.2017 inclusiv. Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până la data de 30.03.2017, vor avea denumirea „Servicii realizare pagina web aferente proiect SEI” şi codul CPV 72413000-8. Ofertele se vor transmite şi pe e-mail utiromanc@tuiasi.ro până la data de 30.03.2017 inclusiv.

Se anulează procedura de achiziție de servicii realizare pagină web Proiect SEI în baza prevederilor art. 212 alin. (1) lit. a) deoarece nu a fost depusă nicio ofertă pentru această achiziție.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. – 22.03.2017anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în județul Iași, municipiul Iași, str. Dimitrie Mangeron nr. 67, titular al proiectului, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. – 27.02.2017anunț

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în județul Iași, municipiul Iași, str. Dimitrie Mangeron nr. 67, anunță publicul interesat asupra depunerii studiului de evaluare adecvată în vederea emiterii acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. – 24.02.2017

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată în categoria activităților cu impact potențial semnificativ pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată pentru proiectul „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț”. – 10.02.2017

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire sistem energetic inteligent în zona Bouleț, comuna Crăcăoani, județul Neamț” – 25.01.2016

Servicii de verificare documentații tehnice aferente proiect SEI – 25.07.2016

Servicii de realizare studii de evaluare adecvată de mediu și evaluare a impactului asupra mediului aferente proiect SEI – 06.07.2016

Erată: În Invitația de participare, punctul 3 și punctul 10.3, în loc de „minim un laborator de studii de mediu certificat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru efectuarea de Studii de Evaluare a Impactului Asupra Mediului și pentru Studii de Evaluare Adecvată de Mediu” se va citi „minim 1 Elaborator de studii de mediu certificat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru efectuarea de Studii de Evaluare a Impactului Asupra Mediului și pentru Studii de Evaluare Adecvată de Mediu”.

Servicii de organizare evenimente aferente proiect SEI – 18.04.2016

Erată: În Invitația de participare, punctul 12, în loc de „Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va introduce în catalogul de pe SEAP (www.e-licitatie.ro) serviciile ofertate în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării” se va citi „Operatorul economic declarat câştigător după finalizarea evaluării, va introduce în catalogul de pe SEAP (www.e-licitatie.ro) serviciile ofertate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la primirea comunicării”.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.