loader image

Aprilie 2022

Rezultate finale în urma procesului de selecție a dosarelor pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul „Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clienților magazinelor online de haine”. (28.04.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz. 5, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (28.04.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz. 1, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrarea Patrimoniului Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (28.04.2022)

Selecție dosare ocupare posturi proiect POR. (20.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor – Dep. Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor. (19.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 19.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor – compartiment administrativ. (19.04.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de secretar studii superioare debutant, poz.6, din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (19.04.2022)

Rezultatele selecţiei dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.5, din statul de funcţii al compartimentului administrativ – personal deservire din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (19.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 18.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor – secretariat. (18.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Rectoratului TUIASI. (18.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Mecanică – compartiment administrativ. (18.04.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (18.04.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare debutant, poz.5, din statul de funcţii al Serviciului Intern de Prevenire și Protecție. (18.04.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, poz.1, din statul de funcţii al Compartimentului Administrarea PatrimoniuluiServiciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (18.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 15.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Construcții și Instalații – secretariat. (18.04.2022)

Probă scrisă candidat Spătaru Cerasela, funcţia contractuală administrator patrimoniu studii medii, treaptă de încadrare tr. I, grad pe care promovează gr.III. (14.04.2022)

Probă scrisă a candidatului Nechita Gina-Lenuța, funcţia contractuală inginer, grad de încadrare gr. I, grad pe care promovează gr.IA. (14.04.2022)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (14.04.2022)

Rezultat final privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus, din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.04.2022)

Probă scrisă candidat Antoci Andrei-Mugurel, funcţia contractuală inginer, grad de încadrare debutant, grad pe care promovează gr.II. (14.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 13.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (13.04.2022)

Rezultat interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (13.04.2022)

Rezultatul final al examenului organizat în data de 13.04.2022 pentru promovarea în grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Facultății de Știința și Ingineria MaterialelorDepartamentul de Știința Materialelor. (13.04.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași organizează procesul de recrutare şi selecţie a personalului, pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităţilor proiectului Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor clienților magazinelor online de haine”, depus în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, numărul apelului de proiecte POR/2019/1/1.1/08 1.271, având perioada de desfășurare 27.12.2021 – 31.12.2023, cu implementare în TUIASI-Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. (12.04.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 3, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Direcția Generală Administrativă. (12.04.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz. 6, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.04.2022)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (11.04.2022)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de referent de specialitate studii superioare gr.II, poz. 8, pe durată nedeterminată, normă întreagă, din statul de funcții al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus din cadrul Direcției Servicii Studențești. (06.04.2022)

Rezultate finale ale procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași – PRACTIC”. (06.04.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de secretar studii superioare debutant, poz.6 din statul de funcţii al secretariatului Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. (05.04.2022)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de îngrijitor, poz.5 din statul de funcţii al compartimentului administrativ – personal deservire din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare. (05.04.2022)

Rezultate selecţie dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu studii superioare gr.III, poz.6 din statul de funcţii al Biroului Tehnic – Serviciul Infrastructură Campus  din cadrul Direcției Servicii Studențești. (04.04.2022)

Rezultate selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.3, din statul de funcţii al Compartimentului Administrativ – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative. (04.04.2022)

Proces verbal încheiat în urma procesului de recrutare și selecție a personalului pentru ocuparea posturilor vacante pentru proiectul „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași – PRACTIC”. (04.04.2022)

În data de 19.04.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Agape Mariana, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  la compartimentul administrativ al Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

În data de 15.04.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, al dnei Bobu Sabina, angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la secretariatul Rectoratului.

În data de 15.04.2022, ora 1100, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, al dnei Doroftei Irina-Elena, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III la compartimentul administrativ al Facultății de Mecanică.

În data de 19.04.2022, ora 1000, va avea loc examenul de promovare pe postul de tehnician tr.III, al dlui Hanu Alexandru, angajat în funcția de tehnician tr.III la Departamentul de Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor  din cadrul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

În data de 15.04.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.I, al dnei Rădianu Daniela-Mihaela, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.II la secretariatul  Facultății de Construcții și Instalații.

În data de 18.04.2022, ora 900, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.II, al dnei Sava Irina, angajată în funcția de secretar studii superioare gr.III la secretariatul Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.