loader image

August 2020

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui Partener, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului: ,,Student BizStart – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la finanțare în rândul viitorilor absolvenți de învățământ terțiar înmatriculați în universitățile din Regiunea Nord-Est”. (21.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, prin Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial, anunță anularea procedurii de selecție a partenerului pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului „Student BizStart – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la finanțare în rândul viitorilor absolvenți de învățământ terțiar înmatriculați în universitățile din Regiunea Nord-Est”. (20.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași, prin Facultatea de Construcții și Instalații anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui număr de 2 parteneri pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2O14-2020; Apelul de proiecte „Innotech Student”. (19.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din lași, prin Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare în cadrul programului Operațional Capital Uman (POCU) 2O14-2020; Apelul de proiecte „Innotech Student”. (19.08.2020)

Rezultate selecție dosare pentru proiectul „TechJobs-stagii de practica pentru studentii Universitatii Tehnice „Gh.Asachi” din Iasi” – ID 133398. (12.08.2020)

Rezultate selecție dosare pentru proiectul POCU 131181 PRACTEH. (12.08.2020)

Rezultate selecție dosare pentru proiectul tip POCU 626/6/13/130661, cu titlul „Stagii de PRACTICa performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi – PRACTIC”, acronim PRACTIC. (12.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași anunț organizarea unei proceduri de selecție a unui partener pentru încheierea unui acord de parteneriat în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente proiectului „Student BizStart – Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acces la finanțare în rândul viitorilor absolvenți de învățământ terțiar înmatriculați în Universitățile din Regiunea Nord-Est”. (11.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile nou înființate, în afara organigramei, în scopul realizării activităților proiectului / contractului nr. POCU ID 133398 din cadrul Programului Operațional Capital Intern cu numărul de referință 2014RO05M9OP001, finanțat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași într-un mediu de lucru real”. (11.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului / contractului tip POCU 626/6/13/130661, cu titlul „Stagii de PRACTICa performante pentru studenții Universității Tehnice Gheorghe Asachi – PRACTIC”, acronim PRACTIC. (11.08.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajarea pe posturile înființate în afara organigramei, în scopul implementării activităților proiectului / contractului nr. POCU 626/6/13/131181/2020, din cadrul Programului Operațional Intern cu număr de referință 2014RO05M9OP001, finanțat prin Ministerul Fondurilor Europene – OIPOSDRU, cu titlul „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice Gheorghe Asachi din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”, acronim PRACTEH. (11.08.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.