loader image

Decembrie 2020

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de administrator financiar studii superioare gr.I, poz.8, din statul de funcții al Serviciului Financiar din cadrul Direcției Economice. (22.12.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează procesul de recrutare și selecție a personalului pentru angajare pe posturile înființate în afara organigramei în scopul implementării proiectului / contractului nr. 2 SOFT / 1.2 / 44. (08.12.2020)

În data de 16.12.2020, ora 9.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de fizician principal, al domnului Avram Costel, angajat în funcția de fizician specialist la Departamentul de Construcții Civile și Industriale din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (03.12.2020)

În data de 16.12.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. II, al doamnei Bejan Paula-Andreea, angajată în funcția de secretar studii superioare gr. III la Secretariatul Rectoratului. (03.12.2020)

În data de 16.12.2020, ora 10.30, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al dnei Maria Costin, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. (03.12.2020)

În data de 17.12.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de legător manual tr. III, al dnei Moisuc Viorica, angajată în funcția de legător manual tr. IV la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.12.2020)

În data de 17.12.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de legător manual tr. II, al dlui Pamfil Constantin-Vasile, angajat în funcția de legător manual tr. III la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.12.2020)

În data de 17.12.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II, al dnei Maria Răileanu, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III, la compartimentul administrativ al Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „C. Simionescu”. (03.12.2020)

În data de 17.12.2020, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de analist programator studii superioare gradul II, al domnului Daniel Roșca, angajat pe postul de analist programator studii medii treapta II în cadrul Biroului Informatizare, Direcția Informatizare și Comunicații Digitale. (03.12.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante, pe durată nedeterminată, de lăcătuș mecanic tr. I, poz. 7, poz. 8 și poz. 9 din statul de funcții al Serviciului Tehnic – Atelier Centrale Termice- Utilități din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.12.2020)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, pe durată nedeterminată, de instalator sanitar tr. I, poz. 13 din statul de funcții al Serviciului Tehnic – Atelier Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative. (03.12.2020)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.