loader image

Ianuarie 2024

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare de scurtă durată gr.II din cadrul Serviciului Social – Direcția Servicii Studențești. (29.01.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II din cadrul Căminului T18 – Serviciul Social – Direcția Servicii Studențești. (29.01.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de casier din cadrul Cantinei – Serviciul Social – Direcția Servicii Studențești. (29.01.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA din statul de funcții al Departamentului de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (23.01.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II, din cadrul Tipografiei Rotaprint. (22.01.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. (22.01.2024)

Rezultate probă scrisă privind examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA, din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „C.Simionescu” Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici. (22.01.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr. III, din cadrul Departamentului Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice din cadrul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată. (22.01.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III, din cadrul Serviciului Salarizare – Direcția Resurse Umane. (22.01.2024)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție, de lăcătuș mecanic tr.I, poz.3, declarat unic în statul de funcţii al Atelierului Întreținere – Compartimentul Întreținere – Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale Administrative, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/28.10.2022. (18.01.2024)

În data de 26.01.2024, ora 900, la Direcția Servicii Studențești – Sala de ședințe, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare de scurtă durată gr.II  al dnei  Mihai Alina angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare de scurtă durată gr.III  la Serviciul Social. (11.01.2024)

În data de 26.01.2024, ora 900, la Sala de ședințe din cadrul Direcției Servicii Studențești, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II  al dnei  Isachi Daniela-Maria angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  la Căminul T18 – Serviciul Social. (11.01.2024)

În data de 26.01.2024, ora 900, la Direcția Servicii Studențești – Sala de ședințe, va avea loc examenul de promovare pe postul de casier  al dnei  Chilug Georgiana-Oana angajată în funcția de casier debutant  la Biroul Administrare Cantină – Serviciul Social. (11.01.2024)

Rezultate interviu privind examenul de promovare pe postul de referent de specialitate studii superioare gr.III, din cadrul Biroului de Etică și Integritate Academică. (11.01.2024)

În data de 23.01.2024, ora 900, la sediul Facultății de Construcții și Instalații, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer  gr.IA, al dnei Crețu Elena, angajată  în funcția de inginer gr.I la Departamentul de Ingineria Instalațiilor din cadrul Facultății de Construcții și Instalații. (09.01.2023)

În data de 22.01.2024, ora 0830, la sediul Facultății de Inginerie Electrică, Electrotehnică și Informatică Aplicată-sala E316, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III  al dnei  Oprea Petronela Camelia angajată în funcția de secretar studii superioare debutant la Departamentul Măsurări Electrice și Materiale Electrotehnice. (08.01.2024)

În data de 22.01.2024, ora 900, la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr.IA  al dnei  Custură Adina-Elena, angajată în funcția de inginer gr.I  la Departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici. (08.01.2024)

În data de 22.01.2024, ora 1100, la sediul Tipografiei Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” Rotaprint, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.II  al dnei  Țuțu Petronela-Andreea angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.III  la Tipografia Rotaprint. (08.01.2024)

În data de 22.01.2024, ora 1200, la Sala de Ședințe a Colectivului de Educație Fizică și Sport, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr.I  al dnei Costin Maria angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr.II la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. (08.01.2024)

În data de 22.01.2024, ora 930, în Sala de Consiliu DGA, corpul T, et.1, cam. C-101, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar studii superioare gr.III  al dnei Sava Diana-Maria angajată în funcția de secretar  studii superioare debutant la Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Resurse Umane. (08.01.2024)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.