loader image

Noiembrie 2018

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (29.11.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18, (sursă de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (28.11.2018)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.4, la Compartimentul administrativ-personal de deservire de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. (28.11.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz.18 (sursă de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (26.11.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (26.11.2018)

Selecția dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant inginer gr.II, poz.5, la Departamentul de Ingineria și Managementul Mediului din cadrulFacultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (26.11.2018)

Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Biroului Rotaprint – Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Tehnic – Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

Rezultate finale ale examenului organizat în data de 23.11.2018 pentru promovarea în grade / trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Administrativ Patrimoniu – Direcția Generală Administrativă. (23.11.2018)

Rezultate probă practică privind concursul pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18 (sursa de finanțare subvenții) la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești(21.11.2018)

Rezultate probă scrisă privind concursul pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, poz. 9, din statul de funcții al Serviciului de Comunicații Digitale. (20.11.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de analist debutant studii medii, poz.7 din statul de funcții al Biroului Informatizare din cadrul Direcției Informatizare și Comunicații Digitale. (20.11.2018)

Rezultate finale privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz. 9 și poz. 11, la Căminele T3-4 și T7-8 din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești. (16.11.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, deadministrator patrimoniu studii superioare gr. III, poz. 4 din statul de funcții al Compartimentului Administrativ al Facultății de Mecanică. (15.11.2018)

Rezultate interviu privind concursul pentru ocuparea postulurilor vacante de îngrijitor poz. 9 și poz. 11 la Căminele T3-4 și T7-8. (14.11.2018)

În data de 27.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de inginer gr. I a doamnei Hrebenciuc Emilia, angajată în funcția de inginer gr. II la Departamentul de Ingineria Tricoturilor și a Confecțiilor din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (14.11.2018)

În data de 28.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de secretar facultate studii superioare gr. III a doamnei Sava Irina, angajată în funcția de secretar facultate studii superioare debutant la secretariatul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. (14.11.2018)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, poz. 18, la Cantina din cadrul Direcției Servicii Studențești. (14.11.2018)

În data de 23.11.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. III a domnului Rusu Ciprian Cătălin, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare de scurtă durată gr. I la Biroul Rotaprint din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, deîngrijitor, poz. 4, din statul de funcții al Compartimentului administrativ – personal de deservire din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor. (12.11.2018)

În data de 23.11.2018, ora 10.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II a domnului Tuluc Costel, angajat în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Serviciului Tehnic din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

În data de 23.11.2018, ora 09.00, va avea loc examenul de promovare pe postul de administrator patrimoniu studii superioare gr. II a doamnei Rotaru Mihaela, angajată în funcția de administrator patrimoniu studii superioare gr. III la Serviciului Administrativ Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative. (12.11.2018)

Selecție dosare depuse pentru ocuparea postului vacant de inginer de sistem debutant, din statul de funcții al Serviciului Sisteme de Comunicații Digitale. (12.11.2018)

Răspunsul la contestația nr.2455307.11.2018 formulată de Petrescu Silvia-Mihaela candidată la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz.11 la căminele T3-4și T7-T8 din cadrul D.S.S. (08.11.2018)

Rezultate proba practică privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor poz.9 și poz. 11 la căminele T3-T4 și T7-T8, din statul de funcții al Direcției Servicii Studențești(08.11.2018)

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe durată nedeterminată, de inginer gr.II, poz.5, din statul de funcții al Departamentului Ingineria și Managementul Mediului din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”. (08.11.2018)

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.