loader image

85 de elevi au susținut proba locală a Concursului de creativitate în fizică și tehnologie „Ștefan Procopiu”

85-de-elevi-au-sustinut-proba-locala-a-concursului-de-creativitate-in-fizica-si-tehnologie-stefan-procopiu

În zilele de 21 și 22 aprilie 2018, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (FIEEIA) de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași s-a desfășurat faza locală a Concursului de creativitate în fizică și tehnologie „Stefan Procopiu”,  cu secțiunile: Lucrări scrise fizică (gimnaziu), Tehnici de laborator – fizică, Tehnici de laborator – electrotehnică, Referate științifice – electrotehnică, Lucrări practice – electrotehnică și Proiecte antreprenoriale – electrotehnică.

85 de elevi, provenind de la diverse școli și licee din municipiul Iași și din județ, au susținut probele sub atenta supraveghere a cadrelor didactice din comisiile de concurs. La secțiunea Lucrări scrise fizică gimnaziu au participat 15 elevi, în timp ce restul de 70 au fost grupați în 35 de echipe la secțiunile Tehnici de laborator – fizică, Tehnici de laborator – electrotehnică, Referate științifice – electrotehnică, Lucrări practice – electrotehnică și Proiecte antreprenoriale – electrotehnică. „Toți elevii participanți au fost conectați la tensiunea concursului, dovedindu-și abilitățile creative și tehnice dobândite la școală. Cei care au făcut față mai bine emoțiilor și care au dovedit cunoștințe temeinice au și câștigat”, au precizat reprezentanții FIEEIA

85-de-elevi-au-sustinut-proba-locala-a-concursului-de-creativitate-in-fizica-si-tehnologie-stefan-procopiu

La secțiunile Referate știintifice – electrotehnică, Lucrări practice – electrotehnică și Proiecte antreprenoriale – electrotehnică, reprezentanții facultății apreciază că elevii au prezentat lucrări interesante cu subiecte din domeniul energiilor regenerabile, al surselor de lumină semiconductoare, al materiale electrotehnice sau fenomenelor electrice și magnetice. „Lucrările au fost bine documentate și au abordat subiecte de actualitate, evidențiind preocupările, cunoștințele și puterea de sinteză a elevilor”, au specificat aceștia.

Din partea facultății s-au ocupat de organizarea concursului prof. univ. dr. ing. Codrin Donciu și conf. univ. dr. ing. Cristian Zet. Mai multe informații despre desfășurarea concursului de pot regăsi la următorul link.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.