loader image

Eveniment internațional organizat de TUIASI – „Practici durabile în managementul mediului și al deșeurilor, în comunitățile rurale”

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), în calitate de partener, împreună cu Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV), în calitate de coordonator și partenerii Universitatea Reykjavik, Islanda (RU) și Academia de Studii Economice din București (ASE), organizează Evenimentul de multiplicare – ME 1, cu titlul „Practici durabile în managementul mediului și al deșeurilor, în comunitățile rurale”, în cadrul proiectului „Educație pentru protecția mediului – Resurse educaționale deschise pentru cetățenii din comunitățile rurale” (Environmental Education – OERs for Rural Citizens (EnvEdu-OERs), cod proiect 19-COP-0038.

Proiectul EnvEdu – OERs are ca obiectiv principal crearea unui set de module de instruire cu scopul formării continue a adulților în domeniul protecției mediului, dezvoltate ca Resurse Educaționale Deschise, disponibile unui grup mare de beneficiari, din comunitățile rurale, al căror acces la educația pentru mediu este limitat.

Evenimentul de multiplicare, are loc în data de 27 mai 2022, între orele 10:00-14:00, la sediul Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului ”Cristofor Simionescu”, amfiteatrul CHIII, strada Prof. Dimitrie Mangeron nr. 73, Iași.

Evenimentul de multiplicare are ca scop principal diseminarea informațiilor referitoare la practicile durabile de management al mediului și al deșeurilor în comunitățile rurale și își propune să ofere training pentru minimum 35 de cursanți. Grupul țintă este format din cetățeni ai comunităților rurale, reprezentanți ai autorităților publice locale, agențiilor de protecția mediului, operatorilor de apă și salubritate, organizațiilor non-guvernamentale, reprezentanților mediului educațional și de cercetare. Toți participanții vor primi certificat de participare.

Mai multe informații legate de proiect se pot găsi la linkul următor.

Responsabil proiect TUIASI este prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.