loader image

Prezentare a burselor DAAD, marți, 20 octombrie

În data de 20 octombrie 2020, începând cu ora 14:00, va fi organizată, online,  o prezentare despre studiile universitare din Germania – bursele DAAD (Serviciul German de Schimburi Academice).

Prezentarea va fi susținută de dr. Susanne Lorenz, DAAD – Lektorin, Catedra de Germanistică, Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și se adresează studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cadrelor didactice ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Prezentarea va avea loc  în limba engleză, pe Zoom și poate fi accesată la linkul următor, Meeting-ID: 829 259 4739, Passcode: xK6VAX.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.