loader image

Programul bibliotecilor filiale în perioada 1 – 31 august 2018

În perioada 1 – 31 august 2018, Bibliotecile Filiale, inclusiv Biblioteca – Sala de lectură „Imobil A” (Bd. Carol I, nr. 11A) sunt închise.

Personalul Bibliotecilor Filiale este in concediu de odihnă.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.