loader image

UPDATE: Derularea unei noi serii în cadrul Programului de formare profesionala a adulților, tip Specializare pentru ”Competențe cheie, comune mai multor ocupații – Comunicare în limba engleză”, în cadrul proiectului CNFIS–FDI–2018-0006

UPDATE: Înscrierile au fost prelungite până marți, 18 septembrie 2018, ora 14.00.

Prorectoratul Relații Internaționale anunță demararea selecției pentru derularea în toamna anului 2018 a unei serii de cursuri tip Specializare pentru „Competențe cheie, comune mai multor ocupații – comunicare în limba engleză”.

Programul de formare profesională este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională din județul Iași.

Personalul didactic interesat de înscriere și participare va depune un dosar ce va conține:

 • cerere de înscriere (original);
 • actul de identitate (copie);
 • certificatul de naștere (copie);
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul, copie);
 • diploma instituției de învățământ superior absolvite (copie);
 • chestionar completat (original);
 • adeverință de salariat al TUIASI (original)

Documentele în original pentru care sunt solicitate copii vor fi doar prezentate pentru verificarea conformităţii cu originalul.

Depunerea dosarelor

După obținerea numărului de înregistrare, dosarele se depun la Prorectoratul Relații Internaționale  în perioada 3 – 18 septembrie 2018 (ora 14).

Selecția dosarelor

Selecția se va realiza în baza analizei chestionarului completat și a rezultatelor testului de cunoștințe de limba engleză, care se va susține în perioada 17-21 septembrie 2018, data exactă urmând a fi anunțată ulterior. Testul cuprinde itemi tip grilă și întrebări deschise, și vizează evaluarea cunoștințelor de gramatică: acordul subiect-verb, timpurile,  aspectele și modurile verbale, precum abilitatea de a prezenta corect, în câteva propoziții, aspectele solicitate.

Derulare

Cursul cu o durată de 40 de ore este programat a avea loc în sala E312, de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, după următorul program:

 • vineri 19 octombrie 2018 (16-20), sâmbătă 20 octombrie 2018 (9-15)
 • vineri 26 octombrie 2018 (16-20), sâmbătă 27 octombrie 2018 (9-15)vineri 2 noiembrie 2018 (16-20), sâmbătă 3 noiembrie 2018 (9-15)
 • vineri 9 noiembrie 2018 (16-20), sâmbătă 10 noiembrie 2018 (9-15)
 • Examen 23 noiembrie 2018, 16.00

Foarte important! Fiecare serie se va desfășura cu un număr de maxim 14 cursanți.

Participarea la cursuri este GRATUITĂ!

Pentru orice alte detalii, nu ezitați să ne contactați la Prorectoratul Relații Internaționale, e-mail: international@tuiasi.rotuiasi.ro

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.