loader image

220 de studenți de la Textile vor face practică specializată într-un proiect european cu valoarea de aproximativ 2 milioane de lei

220 de studenți de la Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași vor beneficia de stagii de practică îndrumate în cadrul proiectului „Practică și vei fi competent“, finanțat prin fonduri europene, cu valoare totală de aproximativ 1,95 milioane de lei, circa 420.000 de euro. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu Asociația Proiectele Pandorei și cu Asociația Astrico Nord-Est, a fost aprobat în septembrie 2018 și se va încheia doi ani mai târziu, în septembrie 2020.

„Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe”, au precizat reprezentanții Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial.

Studenții vor desfășura stagiile de practică atât în laboratoarele tehnologice ale facultății, cât și în firme de prestigiu din domeniu, folosind metode moderne de învățare. Totodată, în cadrul proiectului se vor oferi și burse pentru studenți din mediul rural, subvenții, premii la concursurile organizate în cadrul proiectului, iar după această perioadă, cei care au luat parte la aceste stagii vor avea șanse mai mari de angajare pe piața muncii.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv – Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Informații suplimentare

Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial
Bld. Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron nr.29, Iași, 700050
tel./fax 0232230491

Persoană de contact
dr.ing. Liliana Buhu – director de proiect
e-mail: lbuhu@tuiasi.rotex.tuiasi.ro, tel. 0749036718.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.