loader image

Agenția de credite și burse de studii a Ministerului Educației anunță lansarea concursurilor naționale de burse în străinătate

Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin Agenția de credite și burse de studii, anunţă lansarea concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii sau cercetare în străinătate, oferite de alte state în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral, pentru anul universitar 2020/2021.

Bursele sunt oferite pentru:

  • studii universitare de licenţă / de masterat / de doctorat;
  • stagii de cercetare / specializare (cu durata de 3 – 10 luni);
  • cursuri de vară

Persoanele care doresc să obţină o bursă de studii în străinătate oferită de Ministerul Educaţiei și Cercetării, prin AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII, trebuie să participe la concursurile naţionale pentru acordarea burselor de studii în străinătate.

Informații privind ofertele pentru anul universitar 2020/2021 (condiții de eligibilitate, termene limită de transmitere a dosarelor, numărul și tipul burselor oferite etc.) se găsesc în Comunicatele de presă care vor fi afișate pe site-ul www.roburse.ro, la secțiunea Burse / Acord bilateral.

Pentru informaţii, datele de contact sunt:

  • SITE: www.roburse.ro
  • ADRESA: Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucureşti (sediul A.C.B.S.)
  • TELEFON: 021/310.19.05
  • FAX: 021/310.22.17
  • E-MAIL: burse@roburse.ro

Acord și documentație pentru burse în:

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.