loader image

Competiţia regională EBEC organizata de BEST, 02-05 mai 2012

BEST (Board of European Students of Technology) în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi organizează faza regională a competiţiei EBEC (European BEST Engineering Competition) în perioada 02 – 05 mai 2012.

Astăzi, 3 mai 2012, la ora 9.00, în Aula „Dragomir Hurmuzescu” a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată a avut loc festivitatea de deschidere a competiţiei la care participă 11 echipe de la universităţi din ţară şi din Republica Moldova (6 echipe la categoria “Team Design” şi 5 echipe la categoria “Case Study”).

Misiunea EBEC este de a pune în legătură studenţii cu lideri din diverse ramuri ale societăţii, ajutându-i în acelaşi timp să-şi dezvolte abilităţile tehnice şi să-şi lărgească orizontul gândirii în cadrul unei competiţii pe echipe. Proiectul EBEC face parte din activitatea principală a organizaţiei BEST: “oferirea de educaţie complementară studenţilor”. Pe durata celor 3 runde ale competiţiei, echipele vor lucra la diferite sarcini din domenii variate, trebuind să-şi folosească creativitatea pentru a găsi cea mai bună soluţie. Au şansa să experimenteze lucrul în echipă şi să dezvolte un proiect sub presiunea timpului. Obiectivele principale ale proiectului sunt:

Dezvoltarea studenţilor prin participarea la una din cele 2 categorii ale competiţiei: “Case Study” şi “Team Design”;

Promovarea spiritului ingineresc printre studenţi, oferindu-le posibilitatea să pună în aplicare cunoştiinţele teoretice dobândite în timpul studiilor şi provocându-i să găsească soluţii tehnice la probleme de zi cu zi cu care societatea se confruntă;

Promovarea diversităţii culturale între studenţi, adunând studenţi din toate colţurile Europei în diferite etape ale competiţiei.

Informaţii la https://bestis.ro/  şi la https://ebec.ro/

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.