loader image

Comunicat al Consiliului Național al Rectorilor – 04.10.2023

Consiliul Național al Rectorilor a luat act de faptul că într-o universitate din România s-a produs o regretabilă manifestare cu pronunțat caracter politic. În acest context amintim faptul că, în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023, art. 13, alin. (3), „Spațiul universitar este inviolabil. Accesul în spațiul universitar este permis numai în condițiile stabilite prin lege și prin carta universitară.”

generica

De asemenea, Consiliul Național al Rectorilor subliniază faptul că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din aceeași lege, „În instituțiile de învățământ superior și în toate componentele lor organizatorice sunt interzise actvitățile care constau în prozelitism politic și/sau religios.”

Potrivit Art 32 (6) al Constituției României, „Autonomia universitară este garantată”, iar Legea 199/2023 statuează, la Art. 7 (4), că instituțiile de învățământ superior „au caracter nonprofit și sunt apolitice”. Aceste prevederi legale trebuie respectate nu doar de către persoanele implicate în activitățile specifice învățământului superior, ci de către toți cetățenii României.

Nu dorim să intrăm într-o analiză de conținut a respectivei acțiuni ce a umbrit o zi festivă precum cea dedicată deschiderii noului an universitar, ci doar să ne manifestăm dezaprobarea față de producerea ei și solidaritatea față de colegii noștri și de studenții care au fost nevoiți să asiste la așa ceva. Comunitățile academice din România cunosc legislația referitoare la statutul instituțiilor universitare și au dovedit că o respectă. Fiecare are dreptul constituțional la liberă exprimare și la a avea propriile convingeri politice, însă nu spațiul academic este locul pentru exercitarea acestor drepturi. Societatea noastră democratică dispune de diverse locuri în care se pot desfășura acțiunile politice, conform legislației în vigoare, iar universitățile nu se numără printre ele.

Consiliul Național al Rectorilor face apel la toate forțele politice să respecte comunitățile academice din România.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.