loader image

Concursul de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu” – etapa națională

În perioada 28 – 29 mai 2016, în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, a avut loc etapa interjudețeană a Concursului de Creativitate în Fizică și Tehnologii „Ștefan Procopiu”, ediția a XIX-a.

Au fost organizate 24 de secţiuni şi comisii de evaluare pentru fizică, electronică, mecanică şi electrotehnică, cu sprijinul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată și al Facultăţii de Mecanică.

Concursul a fost  organizat pe opt secţiuni, după cum urmează:

 1. LUCRĂRI SCRISE – Fizică;  
 2. TEHNICI DE LABORATOR – Fizică, Electronică, Electrotehnică, Mecatronică;
 3. GRUPURI DE COOPERARE – Fizică;
 4. REFERATE ŞTIINŢIFICE – Fizică, Electronică, Electrotehnică, Mecatronică;
 5. LUCRĂRI PRACTICE (FIZICĂ TEHNOLOGICĂ/APLICATĂ) – Fizică,  Electronică, Electrotehnică, Mecatronică;
 6. TEHNICI COMPUTAŢIONALE;
 7. COMPOZIŢII PE TEME ȘTIINȚIFICE – Film, Arte plastice, Literatură, Teatru;
 8. PROIECTE ANTREPRENORIALE – Fizică, Electronică, Electrotehnică, Mecatronică;

Concursul s-a adresat atât elevilor din gimnaziu, cât și celor din liceele teoretice și tehnologice. Au participat în total 1114 elevi din 91 de unități școlare din 13 județe, din localităţile Bacău, Oradea, Dorohoi, Truşeşti, Botoşani, Bucecea, Braşov, Râmnicu Sărat, Constanţa, Medgidia, Valul lui Traian, Eforie Sud, Mangalia, Galaţi, Iaşi, Paşcani, Răducăneni, Podu Iloaie, Tomeşti, Tomeşti, Golăieşti, Piatra Neamţ, Roman, Ploieşti, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Solca, Vatra Dornei, Timişoara, Bârlad, Vaslui.

Au fost evaluate 521 lucrări, s-au acordat 484 diplome, dintre care 366 la fizică. Acestea au fost acordate pentru:

 1. gândire intuitivă (holistă, spirit de observaţie şi perspicacitate) – Diploma ARHIMEDE, 90 premii;
 2. gândire analitică (teoretică, ştiinţifică)- Diploma NEWTON, 58 premii;
 3. flexibilitatea gândirii ştiinţifice – Diploma COPERNIC, 90 premii;
 4. gândire experimentală (priceperea de a experimenta) – Diploma GALILEI, 17 premii;
 5. productivitatea (fluiditatea) gândirii ştiinţifice/ tehnice – Diploma EDISON, 50 premii;
 6. gândire tehnică (adecvarea gândirii la realitate) – Diploma COANDĂ, 21 premii;
 7. imaginaţie ştiinţifică anticipativă – Diploma JULES VERNE, 44 premii;
 8. originalitatea gândirii ştiinţifice – Diploma EINSTEIN, 23 premii;
 9. spectru larg de aptitudini ştiinţifice/ tehnice – Diploma PROCOPIU, 89 premii.

Au participat ca membri în comisiile de evaluare 143 de profesori: fizică – 56, alte discipline – 15, ingineri – 57, profesori universitari – 15.

Concursul s-a desfășurat în condiții foarte bune, fără incidente. Tuturor participanților li s-a oferit posibilitatea de a vizita gratuit Palatul Culturii. 

Duminică, 29 mai 2016, a avut loc festivitatea de premiere în Aula Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Aceasta a fost prezidată de prof. Iulian Leahu, coordonatorul concursului, la premiere participând prof. univ. dr. ing. Daniela Tărniceriu, decanul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informațieiconf. univ. dr. ing. Gelu Ianuș, decanul Facultății de Mecanică, și prof. univ. dr. ing. Cristian Zet de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.