loader image

Demarare proiect Centru Suport ACCESS2020

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 01.05.2020 proiectul cu titlul „ACCESS2020 – Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internaționala în domeniul tehnologiilor noi și emergente”, cod SMIS 107417, în baza Contractului de Finanțare nr. 245/30.04.2020.

Valoarea totală a proiectului este 3.024.312,74 lei, din care finanțare nerambursabilă 2.999.812,74 lei.

Obiectivul general al ACCESS2020 este creșterea gradului de participare si a ratei de succes a organizațiilor de cercetare si a întreprinderilor din Regiunea Nord-Est la inițiativele sau programele europene (în particular Orizont2020) ori internaționale, prin crearea unui Centru Suport pentru Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Internaționale în Domeniul Tehnologiilor Noi si Emergente în cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi.

Rezultatele anticipate în urma derulării proiectului sunt:

  • R1. Implementarea cu succes a Centrului Suport ACCESS2020 si asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru funcționarea sa;
  • R2. Depunerea unui număr minim de 20 propuneri de proiecte internaționale CDI;
  • R3. Obținerea finanțării și asigurarea implementării pentru număr minim de 4 proiecte internaționale CDI depuse de consorții care includ organizații de cercetare și întreprinderi din regiunea Nord-Est;
  • R4. Sprijinirea unui număr de minim 10 IMM-uri inovatoare din regiunea Nord-Est pentru participarea la propuneri de proiecte internaționale CDI în cadrul competițiilor deschise pe durata proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Director proiect – conf. univ. dr. ing. Nicolae LUCANU

  • email: nlucanu@etti.tuiasi.ro
  • Tel/Fax : +40 232 212 324
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.