loader image

Doi reprezentanți ai Politehnicii ieșene vor analiza la Bruxelles principalele linii de finanțare în cercetare

Două cadre didactice de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași au fost selectate pentru a face parte din echipa de șase persoane de la Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană.

Pe lângă acumularea de informații cu privire la cele mai noi posibilități de finanțare a activității de cercetare și de prezentarea lor către comunitatea academică a TUIASI, conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, și prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu, de la Facultatea de Construcții și Instalații, trebuie să comunice și cu cercetătorii români care vor să afle orice fel de informații cu privire la finanțarea internațională a cercetării. Delegarea lor la Bruxelles va începe din luna februarie și se va încheia odată cu sfârșitul mandatului României la președinția Consiliului European.

„Solicitarea pentru nominalizarea și apoi numirea a doi membri ai universității noastre în echipa din cadrul Comisiei Europene care activează în administrarea proiectelor de cercetare este onorantă și confirmă experiența Politehnicii ieșene în atragerea de fonduri ale UE pentru susținerea cercetării. Am discutat cu doamna profesor Carmen Loghin, prorector responsabil cu activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare, și am decis să facem aceste propuneri. Alegerea nu a fost deloc ușoară, deoarece foarte mulți dintre colegii politehniști ar fi putut fi nominalizați. Am ținut cont de faptul că cei doi colegi au o importantă experiență în domeniul proiectelor de cercetare din fonduri europene”.

prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI

Acesta a mai specificat și că s-a luat în considerare faptul că, după terminarea mandatului, cele două cadre didactice vor avea expertiza și abilitățile necesare pentru a construi echipe în interiorul universității care să propună și să coordoneze proiecte la nivel instituțional.

Oficiul Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană a fost înființat încă dinaintea intrării țării noastre în Uniunea Europeană, în iulie 2005, având scopul de a întări legăturile de colaborare cu comunitatea științifică europeană, și a rămas până astăzi un punct central în inima Bruxellesului în care cercetarea românească se ancorează de cea internațională.

Prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu a precizat că s-a simțit onorată în momentul primirii propunerii din partea conducerii universității și spune că își va folosi experiența pe care a căpătat-o în coordonarea proiectelor de cercetare la nivel național și internațional pentru a pune mai mult accent pe componenta de interdisciplinaritate.

„Sunt convinsă, din informațiile pe care le am și din ceea ce știu, că pe fiecare domeniu, separat, suntem foarte performanți, și o spun cu convingere. Problema este că de aici încolo trebuie să știm să colaborăm între noi și să dezvoltăm teme de cercetare interdisciplinară. Noi nu am fost obișnuiți să lucrăm așa, fiecare avea felia lui, ne duceam pe cercetarea din zona noastră și colaboram foarte puțin cu cercetătorii din alte departamente, dar ca cercetarea să poată fi aplicată astăzi trebuie să depășească granițele unui anumit domeniu”

prof. univ. dr. ing. Dorina Isopescu

La rândul său, conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman a precizat că își propune să facă tot ce este posibil în această perioadă pentru a se familiariza cu mecanismele Comisiei Europene în ceea ce privește finanțarea cercetării. Aceasta și-ar dori ca universitatea să fie permanent reprezentată în astfel de foruri pentru a fi racordată la noutățile din domeniul legislativ.

„Trebuie să răspundem solicitărilor și necesității de informare a oricărui cercetător din România legate de posibilitatea de finanțare a activității de cercetare, a cadrului european, a direcțiilor care se dezbat la Bruxelles. Vom oferi suport cercetătorilor, vom încerca, în urma acestei experiențe, să constituim echipe de cercetare în universitate care să beneficieze de mai mult «know-how» în ceea ce privește cadrul legal și oportunitățile de pe diferitele axe existente.”

conf. univ. dr. ing. Simona Caraiman

Conform Ministerului Cercetării și Inovării, responsabilitățile Oficiului Român pentru Știință și Tehnologie pe lângă Uniunea Europeană sunt de a promova participarea cercetătorilor români, inclusiv a tinerilor cercetători, precum și a universităților, institutelor de cercetare-dezvoltare, întreprinderilor mici și mijlocii, industriei, serviciilor și organizațiilor neguvernamentale la programele de cercetare ale Uniunii Europene.

Prin acest oficiu va fi prezentată politica de cercetare, dezvoltare și inovare și potențialul științific și tehnologic românesc instituțiilor cu care se intră în contact la nivel european, sprijinindu-se și colaborarea dintre firmele din industrie și furnizorii de servicii cu universități și institute de cercetare pentru participarea în comun la consorții europene pentru proiecte de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare.

TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.