loader image

Doi specialiști de renume mondial au devenit membri ai comunității Politehnicii ieșene, primind titlul de Doctor Honoris Causa

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a acordat, săptămâna aceasta, două titluri de Doctor Honoris Causa unor specialiști de renume în domeniul lor, care au devenit astfel parte din comunitatea academică a TUIASI.

Astfel, joi, 16 iunie 2022, prof. univ. dr. Pavel Alexei Topală, de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova, a devenit DHC al TUIASI la propunerea Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial. Iar vineri, 17 iunie, prof. univ. dr. ing. Francesco Fatone, un reputat cercetător italian în domeniul Ingineriei Mediului, care activează la Universitatea Politecnica delle Marche, Italia, a primit aceeași titulatură.

Ceremoniile pentru decernarea titlului de DHC au avut loc în Sala de Conferinţe „Cristea Niculescu Otin”, în cadrul unor ședințe speciale ale Senatului TUIASI, iar distincția este acordată pentru merite deosebite aduse în domeniile celor doi specialiști de activitate.

„Francesco Fatone se distinge în comunitatea academică internațională prin contribuțiile deosebite aduse domeniului Ingineria Mediului, printr-o merituoasă activitate didactică, de cercetare știinţifică şi de colaborare, atestată de o largă recunoaştere internaţională. Direcțiile sale de cercetare fac referire la epurarea biologică a apelor uzate și/sau a deșeurilor organice; eliminarea nutrienților și recuperarea resurselor din digestia anaerobă; îndepărtarea xenobioticelor și grăsimilor din stațiile de epurare a apelor uzate și economia circulară aplicată în managementul apei”

au precizat reprezentanții Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”

Cercetătorul este membru în grupurile de experți în problematica managementului deşeurilor, Direcția generală pentru deşeuri și poluare, pentru transpunerea noilor directive europene, respectiv Bioeconomie circulară, ambele din cadrul Ministerului italian al Mediului și Protecției Terenurilor și a Mării, precum și în comitetul ştiinţific executiv și tehnic al Conferinței internaționale Ecomondo. De asemenea, prof. univ. dr. ing. Francesco Fatone este editor șef la jurnalul H2Open Journal și referent științific pentru numeroase reviste internaționale cotate ISI.

În ceea ce privește activitatea profesorului Pavel Alexei Topală, acesta s-a remarcat de-a lungul întregii cariere atât prin rezultate deosebite în domeniul tehnologiilor de prelucrare mecanică și fizico-tehnică, respectiv al studiului materialelor, cât şi prin implicarea deosebită în organizarea şi dezvoltarea sistemului educaţional şi de cercetare din învăţământul superior tehnic. În cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a ocupat numeroase poziţii de conducere, fiind în prezent președinte al Consiliului științific al acestei universităţi.

Acesta a dezvoltat cercetări ştiinţifice în următoarele direcţii principale: tehnologii de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică; micro tehnologii; nanotehnologii şi nanomateriale; fizica plasmei și studiul materialelor în calitatea de șef al laboratorului ştiinţific „Micro- şi nano-tehnologii” începând din anul 2003. Colaborarea cu Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial de la TUIASI a început în urmă cu 20 de ani.

„Domnia sa și-a adus aportul la stabilirea unor legături de colaborare reale, eficiente și cu o dinamică pozitivă pe latura educativă și științifică cu TUIASI și Facultatea de Construcții de Maşini şi Management Industrial. Evoluția colaborării cu domnia sa reprezintă certitudinea că este un partener care, prin personalitatea sa, va promova instituția noastră în mediile academice din lume”

au transmis reprezentanții CMMI
TUIASI Logo
Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iaşi
TUIASI este printre primele instituții de învățămînt superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație.